logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ceny města budou uděleny 20. listopadu

Publikováno 30.10.2019

Ceny města Hranic za rok 2019 získali Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková, MUDr. Eduard Sohlich, MBA a Dagmar Strnadová. Ceny budou předávány 20. listopadu od 16. hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice na zámku. Na akci jste srdečně zváni.

Letos bylo na Cenu města nominováno deset osobností. 

  1. Jaroslav Bartoš – dlouholetý člen TJ Sigma Hranice, předseda cyklistického oddílu, trenér a mechanik v jedné osobě
  2. Dana Buksová – vlakvedoucí; do příjezdu záchranných složek pomáhala oživovat devítiměsíční dítě, které ve spoji z Luhačovic do Prahy náhle přestalo dýchat
  3. P. Jiří Doležel – dlouholetý hranický farář a děkan, zasloužil se o zvelebení hranického kostela
  4. Bohuslav Hons - dlouhodobý organizátor, aktivní representant místních sportovních oddílů, stejně jako historik hranické tělovýchovy
  5. Markéta Lásková – sbormistryně dětského pěveckého sboru Cantabile (od r. 2002), se kterým se pravidelně účastní soutěží doma i v zahraničí a dosahuje vynikajících výsledků
  6. Mgr. Marek Ludmila – akademický sochař, zasloužil se o restaurování, rekonstrukci a obnovu řady památek v Hranicích a okolí
  7. Tomáš Pospěch – hranický rodák, historik umění a fotograf; zásadní přínos pro propagaci Hranic
  8. MUDr. Eduard Sohlich, MBA – ředitel Nemocnice Hranice a.s; zasloužil se o její rozvoj
  9. Dagmar Strnadová – dlouholeté vynikající výsledky v oblasti práce se seniory – v Klubu seniorů Hranice
  10. Mgr. Marie Vávrová - středoškolská učitelka českého a ruského jazyka, v roce 2019 bude učit již 40 let; je skvělou organizátorkou exkurzí, přednášek a besed, u svých studentů je velmi oblíbená; dlouholetá členka Ženského komorního sboru Hranice, v roce 2015 získala ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Z těchto nominací doporučila Rada města Hranic zastupitelstvu schválit ocenění J. Bartoše, M. Láskové, E. Sohlicha  a D. Strnadové a zastupitelé tento návrh na svém říjnovém jednání schválili. 

Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun. Zásady pro udělování Ceny města Hranic můžete získat na podatelně MěÚ a na webu města www.mesto-hranice.cz/zivotni-situace-ostatni.

Přehled udělených Cen města

Rok Počet nominací Ocenění
2005 7 Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček
2006 7 Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová, ZUŠ Hranice
2007 3 Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad
2008 2 Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam
2009 7 doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam
2010 1 Cena města neudělena
2011 - Cena města nebyla vyhlášena
2012 5 Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid - in memoriam, Bc. Magdaléna Gladišová - in memoriam
2013 3 Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše
2014 5 Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský
2015 7 Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
2016 2 Petr Čepický, Kolektiv České speleologické společnosti, ZO 7-02 Hranický kras, zastoupený předsedou Michalem Gubou, a Krzysztof Starnawski a Ing. Bartłomiej Grynda
2017 7 Bronislav Ludmila, Jaroslav Sedláček
2018 7 Mojmír Chuda, Milan Hein a PhDr. Marta Skarlandtová, rozená Heinová
2019 10 Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková, MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Dagmar Strnadová

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019