logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2019 - Ceny města byly uděleny

Publikováno 22.11.2019

Ceny města Hranic za rok 2019 získali Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková, MUDr. Eduard Sohlich, MBA a Dagmar Strnadová. Ceny byly předány 20. listopadu od 16. hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice na zámku. (Fotogalerie)

Letos bylo na Cenu města nominováno deset osobností. 

  1. Jaroslav Bartoš – dlouholetý člen TJ Sigma Hranice, předseda cyklistického oddílu, trenér a mechanik v jedné osobě
  2. Dana Buksová – vlakvedoucí; do příjezdu záchranných složek pomáhala oživovat devítiměsíční dítě, které ve spoji z Luhačovic do Prahy náhle přestalo dýchat
  3. P. Jiří Doležel – dlouholetý hranický farář a děkan, zasloužil se o zvelebení hranického kostela
  4. Bohuslav Hons - dlouhodobý organizátor, aktivní representant místních sportovních oddílů, stejně jako historik hranické tělovýchovy
  5. Markéta Lásková – sbormistryně dětského pěveckého sboru Cantabile (od r. 2002), se kterým se pravidelně účastní soutěží doma i v zahraničí a dosahuje vynikajících výsledků
  6. Mgr. Marek Ludmila – akademický sochař, zasloužil se o restaurování, rekonstrukci a obnovu řady památek v Hranicích a okolí
  7. Tomáš Pospěch – hranický rodák, historik umění a fotograf; zásadní přínos pro propagaci Hranic
  8. MUDr. Eduard Sohlich, MBA – ředitel Nemocnice Hranice a.s; zasloužil se o její rozvoj
  9. Dagmar Strnadová – dlouholeté vynikající výsledky v oblasti práce se seniory – v Klubu seniorů Hranice
  10. Mgr. Marie Vávrová - středoškolská učitelka českého a ruského jazyka, v roce 2019 bude učit již 40 let; je skvělou organizátorkou exkurzí, přednášek a besed, u svých studentů je velmi oblíbená; dlouholetá členka Ženského komorního sboru Hranice, v roce 2015 získala ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Z těchto nominací doporučila Rada města Hranic zastupitelstvu schválit ocenění J. Bartoše, M. Láskové, E. Sohlicha  a D. Strnadové a zastupitelé tento návrh na svém říjnovém jednání schválili. 

Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun. Zásady pro udělování Ceny města Hranic můžete získat na podatelně MěÚ a na webu města www.mesto-hranice.cz/zivotni-situace-ostatni.

Přehled udělených Cen města

Rok Počet nominací Ocenění
2005 7 Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček
2006 7 Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová, ZUŠ Hranice
2007 3 Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad
2008 2 Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam
2009 7 doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam
2010 1 Cena města neudělena
2011 - Cena města nebyla vyhlášena
2012 5 Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid - in memoriam, Bc. Magdaléna Gladišová - in memoriam
2013 3 Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše
2014 5 Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský
2015 7 Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
2016 2 Petr Čepický, Kolektiv České speleologické společnosti, ZO 7-02 Hranický kras, zastoupený předsedou Michalem Gubou, a Krzysztof Starnawski a Ing. Bartłomiej Grynda
2017 7 Bronislav Ludmila, Jaroslav Sedláček
2018 7 Mojmír Chuda, Milan Hein a PhDr. Marta Skarlandtová, rozená Heinová
2019 10 Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková, MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Dagmar Strnadová

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies