logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Bude se projednávat územní studie Hranice-Velká, Záhumení U Kříže

Publikováno 10.12.2020

Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, jako orgán územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů, oznamuje, že se projednává  Územní studie Hranice-Velká, Záhumení U kříže, která bude sloužit jako podklad pro změnu Územního plánu Hranic.

Tato lokalita je dle platného územního plánu určena pro výstavbu rodinných domů, nejprve ovšem musí vzniknout podrobnější územně plánovací dokumentace. Krok vpřed by měla přinést právě pořizovaná územní studie, která prověří a navrhne vhodnou parcelaci a velikost potřebných veřejných prostranství. Výsledek územní studie se pak promítne do územního plánu tak, aby alespoň v části území, nevyžadující velké investice, bylo možné umísťovat rodinné domy v dohledné době.

Územní studie je k nahlédnutí na stránkách města Hranice.

Prosíme majitele dotčených pozemků, aby se s tímto územně plánovacím podkladem seznámili a případné připomínky zaslali na adresu: grassehranice@seznam.cz.

Řešená lokalita

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies