logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rozhodněte, kterému návrhu dáte svůj hlas

Publikováno 1.11.2019

Celkem devět návrhů bylo podáno na využití jednoho milionu korun z participativního rozpočtu města. Z těchto devíti návrhů však plně vyhověly určeným podmínkám pouze dva, další tři navrhovatelé byli vyzváni k doplnění. V určeném termínu došlo k doplnění dvou návrhů. Do internetového hlasování tedy postoupily 4 návrhy. Hlasování bude probíhat od 4. do 29. listopadu.

Anketa k participativnímu rozpočtu

Podrobnější informace o jednotlivých návrzích naleznete v přílohách. 

Z celkového počtu devíti návrhů nebylo pět zařazeno do internetového hlasování.  Jeden, protože žadatel může předat pouze jeden návrh, tři z důvodu, že návrh musí být realizován na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví města. Poslední navrhovatel nedoplnil ani po výzvě veškeré náležitosti. (přesné určení místa, harmonogram, rozpočet, fotodokumentace).  I vyřazené návrhy však jsou velmi podnětné a město se jimi bude dále zabývat. (horolezecká stěna, oprava komunikací a chodníků, výsadba stromů).

 

 

Přílohy ke stažení

Návrh 1 - Nové lavičky (622,55 KB)

Návrh 2 - extravagantní zákoutí (2 248,01 KB)

Návrh 3 - Discgolf (1 090,41 KB)

Návrh 4 - Hřiště na plážový volejbal (1 609,56 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019