logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Nové učebny na ZŠ Šromotovo začaly sloužit dětem

Publikováno 7.9.2020

Ve čtyřech nových speciálních učebnách, které vznikly v půdních prostorách ZŠ a MŠ Šromotovo, byla zahájena výuka. Slavnostní předání do užívání proběhlo v pondělí 7. září 2020. Důvodem zřízení nových učeben byla potřeba zajistit kvalitní zázemí, včetně nezbytného vybavení, pro výuku odborných předmětů.

Na vytvoření čtyř nových speciálních učeben, dvou na přírodní vědy a dvou jazykových učeben, získalo město dotaci. Projekt, který celkem vyšel zhruba na 25 milionů korun, je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

V jedné z jazykových učeben je jazyková laboratoř, která umožní žákům spolu komunikovat navzájem, aniž by se rušili. Učitel si bude moci volit, do jakého rozhovoru vstoupí, koho bude poslouchat a komu bude nápomocen. V druhé jazykové učebně mají žáci a učitelé k dispozici i jeviště, které napomůže využití cizího jazyka při dramatizaci.

Další dvě učebny jsou určeny pro výuku přírodovědných předmětů, žáci v nich budou moci pracovat mimo jiné s čidly umožňujícími měření fyzikálních či chemických veličin. Samozřejmostí je vybavení všech čtyř učeben moderními informačními technologiemi.

Učebny jsou také moderně vybavené rekuperačními a klimatizačními jednotkami. Velice snadno tak bude možné upravovat množství nežádoucího oxidu uhličitého ve třídě či snižovat teplotu vzduchu v horkých letních měsících. Oboje povede k lepšímu pracovnímu prostředí a ke kvalitnějšímu učení se žáků.

Nejde však pouze o vybudování čtyř nových učeben. Na půdě bylo nutné zřídit i potřebné zázemí, to znamená zejména záchody a chodby.  Pro lepší přístup bylo upraveno schodiště i výtah, kvůli lepším světelným podmínkám přibyla okna, což si vyžádalo zvednutí krovu a úpravu střechy.

Stavební práce byly zahájeny v květnu 2019. Kvůli nim měli loni školáci na ZŠ Šromotovo delší prázdniny, konec školního roku zde nastal již 7. června. Od září již ale výuka probíhala normálně. Stavební práce byly plně dokončeny až koncem roku. Poté probíhalo dovybavení prostor technikou i nábytkem. 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies