logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2017 - Ceny města mají dva nové držitele

Publikováno 8.11.2017

Za velkého zájmu veřejnosti proběhlo ve středu 15. listopadu slavnostní předání Cen města Hranic ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice.

Cenu města letos získali B. Ludmila a J. Sedláček

Hudebník, pedagog a kulturní činovník Mgr. Bronislav Ludmila a Jaroslav Sedláček, který se angažoval jak v oblasti rozvoje města, tak v oblasti sportu, jsou letošními držiteli Ceny města Hranic. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém jednání 12. října 2017. Slavnostní předání ocenění Cenou města proběhne ve středu 15. listopadu 2017 od 16 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice.

Mgr. Bronislav Ludmila je dlouholetý organizátor kulturních akcí v Hranicích, v 70 letech minulého století jako vedoucí Jednotného kubu pracujících, v posledních letech například jako dramaturg Evropských jazzových dnů. Právě jeho zásluhou se podařilo na začátku 80 let za pomoci Jiřího Klimeše znovu oživit sborový zpěv v Hranicích. Podporoval různé výstavní projekty, vytvářel podmínky pro různá amatérská seskupení kroužky.

Jako pedagog stál u založení střediska výchovné péče, které se zaměřuje především na závadové chování problémových dětí a mládeže, dlouhá léta byl vedoucím tohoto střediska. Jako výjimečný muzikant byl hráčem mnoha známých hudebních formací, nejen v našem městě, ale v celé republice. (Buřinky Petra Dudeška, Jazz formace spolupráce s L. Kerndlem). Jako patriot se vždy snažil přivést do Hranic kvalitní hudebníky. B. Ludmila svými  aktivitami dlouhodobě reprezentuje  a propaguje město Hranice, jak v oblasti kultury , tak  i na celé řadě společenských akcí.

Pan Jaroslav Sedláček, který se letos dožil významného životního jubilea (80 let) byl od svých mladých let aktivní v rozvoji sportu a tělovýchovy v Hranicích. Nejdříve jako aktivní sportovec, poté jako dlouholetý předseda TJ Sigma Hranice, kterým je i dnes. Postaral se o výstavbu nových objektů TJ Sigma, zejména prostor pro rekondiční pobyty mladých sportovců. Zajistil i opravu současného sídla TJ Sigma na Masarykově náměstí, které slouží nejen členům oddílu, ale i jiným zájemcům.

Jako dřívější ředitel Lázní Teplice nad Bečvou stál v čele velké modernizace sanatorií Bečva, Janáček a Moravan a vůbec rozvoje těchto lázní.

Nejvýraznější podíl na rozvoji našeho města zaznamenal J. Sedláček po roce 2000. Tehdy stál v čele významné výstavby bytů. Díky němu bylo vybudováno nové sídliště  - ulice Jižní se 109 byty dále nový bytový dům pod Cementářským sídlištěm na ulici Zborovská se 44 byty a další objekt na ulici Přátelství s 12 byty. Dosud je předsedou obou společností, které vykonávají správu těchto domů.

Pan Jaroslav Sedláček byl třikrát zvolen do zastupitelstva města, 12 let byl platným členem zastupitelstva.

Cena města se uděluje jako ocenění autorům významných děl, objevů a vědeckých prací nebo osob a kolektivů, kteří podali mimořádný výkon, dosáhli významných úspěchů nebo vykonali ocenění hodné skutky a oni sami, nebo předmět ocenění, mají vztah k městu. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 000,- Kč.

Přehled počtu podaných nominací a udělených Cen města:

Rok počet
nominací
 ocenění 
2005 7 Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček
2006 7 Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová, ZUŠ Hranice
2007 3 Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad
2008 2 Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam
2009 7 doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam
2010 1 Cena města neudělena
2011 - Cena města nebyla vyhlášena
2012 5 Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid – in memoriam, Bc. Magdaléna Gladišová – in memoriam
2013 3 Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše
2014 5 Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský
2015 7 Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
2016 2 Kolektiv potápěčů České speleologické  společnost, základní organizace 7-02  Hranický kras,
zastoupené předsedou Michalem Gubou, Krzysztof Starnawski a Bartlomiej Grynda.
Kameraman Petr Čepický
2017 7 Mgr. Bronislav Ludmila, Jaroslav Sedláček

 

 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies