logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2018 - Hranice zřídí centrum pro bezdomovce

Publikováno 1.3.2018

Město připravilo plán na vybudování nízkoprahového denního centra, zaměřeného na hranické osoby bez přístřeší, s předpokládanou kapacitou 15 osob. Pro toto centrum se zrekonstruují městské prostory na Třídě Československé armády.

Co s bezdomovci, kteří se vyskytují v hranických ulicích. Tato otázka se ukázala být velmi naléhavou zejména v silných mrazech na přelomu února a března. Přes noc mohou využívat nocležnu, kterou provozuje společnost ELIM v prostorách městské ubytovny na ulici Vrchlického.  Ve dne ale nemají tyto osoby na území města žádnou oficiální možnost přístřeší, tepla, osobní hygieny. Aktuálně se v Hranicích vyskytuje střídavě 20 – 28 osob bez přístřeší. 

Město proto připravilo plán na vybudování Nízkoprahového denního centra (NDC), zaměřeného na osoby bez přístřeší, s předpokládanou kapacitou 15 osob. To je pro hranické potřeby dostatečná kapacita, praxe ukazuje, že všichni bezdomovci najednou centra využívat nebudou. Zřízení takovéhoto centra by bylo přínosem jak pro město, tak i pro klienty centra. Provozováním služby totiž dojde k omezení nežádoucího chování osob na veřejnosti, jako jsou konzumace alkoholu a omamných látek, zápach, hluk, vulgární vyjadřování nebo znečišťování veřejných prostranství a společných prostor. Velmi podstatným aspektem je také prevence kriminality (především krádeže a narušování domovní svobody) a eliminace zdravotních rizik.

Zastupitelé na svém únorovém jednání rozhodli, že se pro toto centrum využijí městské prostory ve dvorním traktu v přízemí bytového domu na Třídě Československé armády 184, které jsou ale ve velmi špatném stavu. Jejich rekonstrukce by přišla zhruba  na půl milionu korun. Protože však bude rekonstrukci a úpravu bytových i nebytových prostor provádět ELIM vlastními silami, ušetří město polovinu předpokládaných  nákladů. Druhou polovinou tak může podpořit provoz tohoto Nízkoprahového denního centra. Vzhledem k nezbytnosti rekonstrukce tak vlastně město nebude provoz stát nic navíc.

Provozování centra je předjednáno se společností ELIM, která již na území města spravuje nocležnu, azylové bydlení i sociální byty. Přímo v tomto domě již ELIM provozuje dva sociální byty.  Centrum by fungovalo vždy od pondělí do pátku od 10 do 15 hodin a v zimě i přes víkend a jeho provoz  bude mít jasný řád. Například ho nebudou moci využívat lidé pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, případně pokud by jejich akutní onemocnění ohrožovalo další osoby.

Nejbližší stejné zařízení funguje již dva roky v Novém Jičíně a to ke spokojenosti klientů i občanů města.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies