logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Ceny města mají své držitele

Publikováno 25.1.2023

Ceny města Hranic za rok 2022 získalo rekordních pět osobností hranického veřejného života.  Zastupitelé se rozhodli, že Cenu města získá malíř Jaroslav Jakubec,  letec Ing. Petr Krejčiřík, kameraman Vlastimil Mach, fotograf Ing. Milan Sanetřík a malíř PhDr. Radovan Langer - in memoriam.

Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun.

Rok Držitelé
2005 Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček
2006 Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová, ZUŠ Hranice
2007 Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad
2008 Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam
2009 doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam
2010 Cena města neudělena
2011 Cena města nebyla vyhlášena
2012 Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid - in memoriam, Bc. Magdaléna Gladišová - in memoriam
2013 Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše
2014 Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský
2015 Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
2016 Petr Čepický, Kolektiv České speleologické společnosti, ZO 7-02 Hranický kras, zastoupený předsedou Michalem Guboua Krzysztof Starnawski a Ing. Bartłomiej Grynda
2017 Bronislav Ludmila, Jaroslav Sedláček
2018 Mojmír Chuda, Milan Hein a PhDr. Marta Skarlandtová, rozená Heinová
2019 Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková, MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Dagmar Strnadová
2020 Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, PhD, Stanislav Miloš – in memoriam, Pavel Nepala
2021 Ing. Bohuslav Dvořák, Mgr. Milan Golda, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Hranice
2022 Jaroslav Jakubec, Ing. Petr Krejčiřík, Vlastimil Mach, Ing. Milan Sanetřík a PhDr. Radovan Langer - in memoriam

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies