logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Nový zvedák usnadní práci ve sběrném dvoře

Publikováno 13.12.2023

Nový zvedací vozík usnadní práci ve Sběrném dvoře společnosti Ekoltes Hranice. Zvedací vozík bude sloužit k lepší obsluze při nakládání elektrozařízení do kontejnerů. Tento vozík byl pořízen za odměnu z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. ve výši 30 tisíc korun.

Společnost ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení.  Město Hranice je do tohoto systému  smluvně zapojeno. Sběrné místo se nachází na Sběrném dvoře společnosti EKOLTES Hranice, a.s., kde jsou instalovány kontejnery společnosti ELEKTROWIN a kde proškolení pracovníci provádějí sběr a zajišťují předání k dalšímu využití.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies