logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2022 - MAS Hranicko představuje možné dotace

Publikováno 24.1.2022

Valná hromada MAS Hranicko rozhodla 18.1.2022 o nastavení finančních alokací jednotlivých Fichí (oblastí podpory) dotačního programu MAS-PRV na roky 2022 – 2023. Podporu tak opět mohou získat zemědělci, drobní podnikatelé, školy či obce a spolky. Podrobnosti v Aktualitě níže a v přiloženém aktualizovaném Harmonogramu Výzev.

AS rozhodovala jednak o částce necelých dvou milionů Kč, které zůstaly dosud nevyčerpány z předchozích Výzev, především ale o nové částce 5.376.400,- Kč, kterou Ministerstvo zemědělství přidělilo naší MAS na roky 2022 a 2023.

Výsledkem je aktualizovaný Harmonogram výzev, který počítá s dvěma Výzvami dotačního programu MAS-PRV. V květnu 2022 to bude Výzva č.9 s celkem 3 Fichemi (oblastmi podpory):

F11 Rozvoj zemědělských podniků s alokací 1 181 305,- Kč

F12 Zemědělské a potravinářské produkty s alokací 821 624,- Kč

F20 oblast B) Infrastuktura MŠ a ZŠ s alokací 2 886 914,- Kč

V únoru 2023 pak Výzva č.10 nabídne dvě Fiche:

F13 Drobné podnikání s alokací 940 870,- Kč

F20 oblast F) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven s alokací 1 523 389,- Kč

Nepočítá se již s vyhlášením Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu. Pro úplnost dodejme, že v únoru 2022 bude vyhlášena již dříve schválená Výzva č.8 MAS-PRv zaměřená na veřejná prostranství v obcích.

V případě dotazů a konzultací projektových záměrů se obracejte na Vedoucího manažera MAS Mgr. Františka Kopeckého, f.kopecky(at)regionhranicko.cz, 773583020

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies