logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Jan Nepomucký opět shlíží na Třídu 1. máje

Publikováno 20.10.2020

Socha Sv. Jana Nepomuckého se po opravě vrátila na své místo poblíž hotelu Cementář.  Socha, jejíž povrch byl silně narušen, prošla restaurátorským zákrokem v dílně restaurátora Františka Pavúčka v Lednici. Na své místo se na protější straně ulice vrátil i velký kříž, který měli v práci olomoučtí restaurátoři. Oběma sochám požehnal v pondělí 19. října děkan hranického děkanátu otec František. Akce proběhla za účasti starosty města Jiřího Kudláčka a 1. místostarosty PhDr. Vladimíra Juračky.

Socha byla citlivě očištěna, byla provedena konsolidace narušených partií a jejich přiměřené doplnění vhodně připraveným minerálním tmelem. Doplněné partie kamene jsou plasticky a barevně přizpůsobeny originálu, tak aby nerušily celkový výraz díla. Opravy stála 205 tisíc, polovinu z toho hradí Olomoucký kraj z Programu památkové péče v Olomouckém kraji. Socha sv. Jana Nepomuckého je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

V sobotu  10. října se na své místo u bývalé pošty vrátil také velký kříž. Ten také nutně potřeboval opravu, byl nakloněný a v havarijnímu stavu. Jeho restaurování měl na starosti olomoucký restaurátor Mgr. A. Jiří Finger. Celková cena oprav byla téměř 160 tisíc korun, městu Hranice se povedlo získat na restaurování sochy 50 000 korun z Olomouckého kraje.

Opravy obou  uměleckých děl probíhaly od května. Zatímco v neděli 17. května se k restaurátorům z náměstí 8. května přesunula socha Sv. Jana Nepomuckého, o týden později došlo i na kříž na protější straně ulice Tř. 1. máje u bývalé pošty. Ten si odvezli olomoučtí restaurátoři v sobotu 23. května. (foto).

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies