logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2022 - Hranice se hlásí k Systému managementu společenské odpovědnosti

Publikováno 20.1.2022

Vedení města Hranic se rozhodlo povýšit uplatňování principu společenské odpovědnosti do roviny certifikace podle České technické normy ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti. Certifikace proběhne v březnu.

Hranice se tímto dobrovolně zavazují zohledňovat při svém rozhodování a konání princip společenské odpovědnosti a maximálně zohledňovat ve své činnosti potřeby svých občanů, dodavatelů, zaměstnanců nebo příspěvkových organizací. Dále se město zavazuje minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v rámci ekonomických, sociálních a enviromentálních aspektů a koncepčně rozvíjet všechny oblasti spadajících do těchto činností.

Město připravovanou certifikací navazuje na nedávná významná ocenění, která v této oblasti získalo. V roce 2020 jsme získali stříbrnou příčku v prestižní Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii Digitální stát, kdy z městských úřadů byly Hranice vůbec nejúspěšnější. V loňském roce jsme nejprve získali Cenu hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost v kategorii obcí s rozšířenou působností před Olomoucí a Prostějovem. Poté jsme dosáhli na ještě významnější ocenění, Městský úřad Hranice se stal vítězem celostátní ceny ve veřejném sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky.  Tuto soutěž vypisuje Česká společnost pro jakost, letos ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Hodnotitelé na Hranicích pozitivně vnímali především intenzivní oboustrannou komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby. Úřad cílí svoje aktivity do oblasti „smart city“ s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Odpovědní pracovníci se navíc osobně podílejí na projektech, díky nimž dochází ke sdílení zkušeností a nástrojů řízení kvality. Vystupují na konferencích a jsou zapojeni do benchmarkingových aktivit, aby své know-how mohli předávat dále.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies