logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Město schválilo úpravu rozpočtu

Publikováno 24.2.2023

Rozpočet města, který byl schválen v prosinci loňského roku, doznal tradiční velké úpravy. Pravidelně v únoru se zapracovávají převody finančních prostředků z loňského roku. Zároveň jsou upřesněny předpokládané příjmy ze státního rozpočtu a dotací. To zastupitelům umožňuje zahrnout do městského rozpočtu další investiční akce.

V rámci první změny rozpočtu se provádí převody finančních prostředků na akce z minulého období, které buď pokračují, nebo jsou již hotové a pouze se dokončuje jejich finanční vypořádání. Letos je to celkem 145 milionů korun, v drtivé většině (122 milionů) jde o investiční akce.

Nové investiční a jednorázové výdaje dosahují výše 192 milionů korun. Téměř 68 milionů putuje do oblasti školství, na čemž se podílí zejména výstavba tělocvičny Drahotuše (30 milionů korun), dále rekonstrukce učeben na ZŠ a MŠ Struhlovsko a také výdaje na hospodaření s dešťovou vodou na stejné škole.

Velký podíl na výdajích mají také komunikace s 57 miliony korun. Plánuje se například rekonstrukce ulice Zborovská za 15 milionů korun.  Na cyklostezky, ať již na nové trasy nebo na opravy, město vyhradilo 25 milionů. Na jaře se má rozběhnout cyklostezka Bečva od ulice Partyzánská směrem k mostu.  Na síť cyklostezek na severním konci Hranic má navázat cyklostezka Tovární – Římský most.

V oblasti odpadového hospodářství město bude pokračovat v budování podzemních kontejnerů, jednak u ZŠ a MŠ Drahotuše a jednak v ulici Partyzánská.  Velkou letošní akcí bude generální oprava zastřešení zámku za 18 milionů korun. Pokračujeme v rekonstrukci letního kina, letos jde o opravu promítací plochy. Ve sportovní oblasti se chystá vybudování nového skateparku v sportovním areálu Žáčkova za necelých 7 milionů korun.

Částku 192 milionů korun město z velké části pokrývá zůstatkem na účtech z roku 2022 (124 milionů korun).  Dalších 25 milionů tvoří upřesnění daňových příjmů ze státního rozpočtu.  Z výsledků loňského roku zůstalo v rezervě 15 milionů korun.

Na zbývajících necelých 28 milionů korun může město využít úvěr, s kterým počítalo na dokončení tělocvičny Drahotuše, nebo krátkodobý překlenovací úvěr, v tuto chvíli ale finanční situace města umožňuje předpokládat, že to nebude potřebné. Zkušenosti totiž ukazují, že ne všechny akce, plánované v rozpočtu se podaří v plné výši realizovat. Mohou nastat problémy se stavebním povolením, s výběrem firem, není vypsána předpokládaná dotace, nebo nastanou jiné příčiny, které akci oddálí. Zatím tedy není potřebné brát si úvěr. Samozřejmě počítáme s tím, že na valnou část investičních akcí získáme dotace. Počítáme se 70 miliony korun, ty jsou ale vypláceny až po dokončení akce, nemůžeme je tedy zahrnout do letošního rozpočtu.

Některé akce nebyly do letošního rozpočtu zahrnuty, protože s jejich realizací se počítá až v roce 2024. Jde o křižovatku U Černého orla, dále veřejné prostranství mezi zámkem a zámeckým hotelem a sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko.

Podrobnosti o úpravách rozpočtu naleznete v materiálech do zastupitelstva města.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies