logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Zahajujeme stavbu další části cyklostezky Bečva

Publikováno 24.4.2023

Dostavba cyklostezky Bečva v Hranicích, která vede po pravém břehu Bečvy začala 13. března 2023. Na nějaký čas ale město práce pozastavilo kvůli nepředvídatelným problémům s podkladovými vrstvami, nicméně nyní se v Kropáčově ulici již pokračuje..

Tento úsek naváže na cyklostezku , která vede od Ústeckého mostu a nyní končí u Partyzánské ulice.  Nyní bude pokračovat až k mostu v ulici Mostní. Na  financování cyklostezky se nám  podařilo získat dotaci, projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkem by cyklostezka měla stát 4,6 milionu korun, dotace  činí 85 % uznatelných nákladů, tedy asi  3,7 milionu korun, zbylých  900 tisíc je podíl města Hranic.

Nová cyklostezka bude mít návaznost i na druhé straně, kde bude cyklostezka pokračovat  směrem k Černotínu, jednak přímo do obce a jednak k připravované lávce, která spojí pravý a levý břeh řeky. Za ní se napojí na již vybudovanou trasu, která vede do Ústí.

Nový úsek  je dlouhý 795 metrů a je navržen dle dispozičních možností v pojízdné šířce 2,5 - 3,5 metrů. Pomůže v odklonění cyklistické dopravy z velmi frekventované silnice I/35. Cyklisté pak mohou přejet na druhou stranu Bečvy buď po mostě nebo přes jez a pokračovat dál po proudu. Město ale letos chystá velkou opravu  úseku Rybáře – chatová oblast Dříň. V tomto asi dvoukilometrovém úseku se nachází šest míst, kde je cyklostezka ve špatném stavu a už není zcela bezpečná, zejména pro bruslaře. Proto nyní probíhá výběr firmy, která bude opravu provádět a naší snahou bude, aby oprava byla hotová také do prázdnin.  V rozpočtu máme na tuto akci vyčleněny 2,4 miliony korun.

Připravujeme také další nové cyklostezky, zejména cyklostezku Žáčkova, která  by měla vylepšit úsek od sportovního areálu dále  kolem  Pískáče.  Město zároveň chystá novou cyklostezku Tovární – Římský most, která naváže na síť cyklostezek na severním konci Hranic.

Stavba cyklostezky byla zahájena

Takto nějak by mohla cyklostezka vypadat po dokončení revitalizace Kropáčovy ulice.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies