logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Oprava zdi hranického hřbitova se prodloužila

Publikováno 7.8.2017

Termín dokončení oprav zdi hranického hřbitova se posunul na 15. prosinec. Důvodem je složitý postup při statickém zajištění nejen zdi, ale i náhrobků, které k ní z vnitřní strany přiléhají. Práce budou na období konce října a začátku listopadu pozastaveny, aby lidé nebyli rušeni při uctění památky zesnulých. V období od 17. října do 5. listopadu budou přerušeny práce na hřbitově na vnitřní straně zdi. Na hřbitově bude vše uklizeno, většina zakrytých náhrobků bude odbedněna. Výjimkou bude pět náhrobků, které stojí u staticky narušených úseků zdi.

Z vnější strany hřbitova budou práce na zdi pozastaveny pouze na Svátky. Nezbytně nutné zařízení staveniště však zůstane na místě, takže u obřadní síně bude částečně omezeno parkování. Za tuto nepříjemnost se omlouováme a děkujeme za pochopení. 

V druhé etapě příští rok bude opravena zbývající část kamenné zdi a také bude vybudováno nové oplocení kolem urnového háje a také bude odstraněna márnice. Tady se termín zahájení prací předpokládá v březnu příštího roku a dokončení v polovině října 2018. Jednotlivé etapy jsou barevně vyznačeny v příloze.

Situaci komplikují  náhrobky v blízkosti zdi. Proto jsme jednali s majiteli hrobových míst, provedli fotodokumentaci současného stavu a snažíme se náhrobky ochránit jak  bedněním, tak i zafoliováním. V případech, kdy jsou náhrobky umístěny přímo na zdi, nebo v její těsné blízkosti, může v průběhu stavebních prací dojít k demontáži náhrobků. Po ukončení rekonstrukce budou náhrobky vráceny dodavatelskou firmou na původní místo. Vzrostlá zeleň u kamenné zdi, která svými kořeny zeď narušuje, bude před rekonstrukcí odstraněna. Předem se omlouváme za případné komplikace, které mohou provádějící stavební práce způsobit.

Hranický hřbitov zásadní rekonstrukci nutně potřebuje. Bude se týkat nejen samotného prostoru stávajícího hřbitova, ale i bezprostředního okolí. Je toho opravdu hodně, co je potřebné udělat. Kromě cest na hřbitově, mobiliáře, osvětlení a odvodu vod, jak dešťových, tak splaškových je nutné vyřešit například i zeleň v tomto prostoru a také plochu urnového háje. A je také nutné vybudovat nezbytné zázemí pro správu hřbitova i pro návštěvníky a přidat parkovací místa.  Nové parkoviště by mělo vzniknout poblíž ulice Hřbitovní.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017