logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rekonstrukce hřbitova pokračuje opravou zdí

Publikováno 7.8.2017

Druhým rokem pokračuje rekonstrukce hranického hřbitova. Loni byla opravena část zdi od smuteční síně po vchod na hřbitov, letos navazují další práce.

Letos bude opravena zbývající část kamenné zdi a také bude vybudováno nové oplocení kolem urnového háje. Místo staré zdi v zadní části hranického hřbitova, která byla letos v rámci rekonstrukce hřbitova stržena, již začíná vyrůstat zeď nová. Oddychnou si tak občané, pro které stržení staré zdi znamenalo zvýšení hluku z nedaleké železniční trati.

V průběhu června se dělaly betonové základy a v červenci se zahájí zdění nové zdi  V letošním roce bude ještě opravena i zbývající část kamenné zdi kolem přední části hřbitova a byla zbourána bývalá márnice. Tyto práce budou dokončeny tento podzim.  Jednotlivé etapy jsou barevně vyznačeny v příloze.

Přílohy ke stažení

Hřbitov situace I a II etapa (206,52 KB)

Situaci při opravě zdí komplikují  náhrobky v blízkosti zdi. Proto jsme jednali s majiteli hrobových míst, provedli fotodokumentaci současného stavu a snažíme se náhrobky ochránit jak  bedněním, tak i zafoliováním. V případech, kdy jsou náhrobky umístěny přímo na zdi, nebo v její těsné blízkosti, může v průběhu stavebních prací dojít k demontáži náhrobků. Po ukončení rekonstrukce budou náhrobky vráceny dodavatelskou firmou na původní místo. Vzrostlá zeleň u kamenné zdi, která svými kořeny zeď narušuje, bude před rekonstrukcí odstraněna. Předem se omlouváme za případné komplikace, které mohou provádějící stavební práce způsobit.

Hranický hřbitov zásadní rekonstrukci nutně potřebuje. Bude se týkat nejen samotného prostoru stávajícího hřbitova, ale i bezprostředního okolí. Je toho opravdu hodně, co je potřebné udělat. Kromě cest na hřbitově, mobiliáře, osvětlení a odvodu vod, jak dešťových, tak splaškových je nutné vyřešit například i zeleň v tomto prostoru a také plochu urnového háje. A je také nutné vybudovat nezbytné zázemí pro správu hřbitova i pro návštěvníky a přidat parkovací místa.  Nové parkoviště by mělo vzniknout poblíž ulice Hřbitovní.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017