logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Kompostéry jsou připraveny k vyzvednutí

Publikováno 24.2.2020

Díky dotaci pořídilo město Hranice 550 kompostérů k ukládání biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a domácností, aby podpořilo zkvalitnění nakládání s odpady. Vydávání kompostérů je dočasně pozastaveno, termín bude patřičně prodloužen.

Kompostéry se vydávají občanům, kteří se nahlásili u referentky odboru správy majetku Kateřiny Cyžové do seznamu žadatelů. U  ní také získáte další informace.  

Pro odběr kompostéru žadatel vyplní vzorovou smlouvu o bezplatné výpůjčce, která bude k dispozici:

  • v pracovní době na MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1 (budova zámku, 2. patro, kancelář č. 316)
  • občané, kteří poskytli mailovou adresu, obdrží smlouvu k vyplnění a informace k distribuci kompostéru na tuto mailovou adresu

Ve smlouvě je nutno vyplnit identifikační údaje (jméno, adresu, kontakt) a parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn a využíván (kompostér může být umístěn pouze na pozemcích, které jsou v katastrech města Hranic).

Po podpisu smluvními stranami si občané kompostéry vyzvednou v areálu sběrného dvora společnosti EKOLTES Hranice a.s., Zborovská 606, Hranice. Předpoklad odběru je od 6. do 31. března.

Všechny informace a dotazy získáte v průběhu semináře, nebo v pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin na MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, Hranice, 2. patro, kancelář č. 316, Mgr. Kateřina Cyžová, tel. 581 828 239.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies