logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2018 - V Hranicích je nasazen radar na měření rychlosti

Publikováno 3.1.2018

Snaha o zvýšení bezpečnosti chodců vedla město Hranice k tomu, že od 3. ledna 2018 nasadilo v ulicích radar na měření rychlosti projíždějících vozidel. Mnozí řidiči totiž mají problém ve městě sundat nohu z plynu a dodržovat předepsanou rychlost. Dalším přínosem by mělo být i snížení ekologické zátěže.

Radarové měření bude probíhat vždy na jednom ze čtyř připravených stanovišť. Město při pořizování radaru vyšlo ze zkušeností jiných měst a po posouzení všech aspektů zvolilo technologii, která umožňuje přemisťovat radar mezi lokalitami podle potřeby. Doba činnosti radaru bude nepřetržitá (kromě případů jeho přemisťování, oprav nebo kalibrace). Původně bylo vytipováno osm lokalit, ne všude je však možné radar nainstalovat. 

Měření probíhá ve 4 lokalitách – na Smetanově nábřeží (u křižovatky s ulicí Partyzánská); v Sadech Čs. legií; v ulici Žáčkova (u stadionu) a v ulici K Nádraží v Drahotuších. 

Důvody pro umístění radaru na těchto místech jsou často obdobné. Na Smetanově nábřeží (I/35 – výpadovka na Valašské Meziříčí) je to zejména vysoký počet projíždějících vozidel a z toho vyplývající ohrožení bezpečnosti přecházejících chodců. Rizikovým faktorem je i velký počet cyklistů, kteří zde nemají krajnici či vyhrazený jízdní pruh a nepřehledný výjezd z Partyzánské ulice a od sportovního centra Naparia.

Také na druhém místě u kurtů v Sadech Československých legií je problémem vyšší počet projíždějících aut a ohrožení chodců přecházející přes cestu. Silnice navíc vede podél parku, kde si často hrají děti. Také zde situaci komplikují cyklisté, kteří zde nemají krajnici či vyhrazený jízdní pruh, takže je vozidla těsně míjejí.  Dalším důvodem je nepřehledný výjezd z ulice Pod Bílým kamenem a od Staré střelnice. Na druhou stranu zde byla zrušena dopravní značka, která stanovuje nejvyšší dovolenou rychlost 40 km/h.

V Drahotuších v ulici K Nádraží je důvodem zejména vyšší počet projíždějících nákladních aut. Na této ulici není od budovy Sboru dobrovolných hasičů až téměř po náměstí Osvobození vybudován chodník. Chodci se pohybují po silnici, což je velmi nebezpečné, zejména pokud řidiči nedodržují rychlost. Ani zde nemají cyklisté k dispozici krajnici nebo vyhrazený jízdní pruh. I do této ulice vedou nepřehledné vjezdy.

V Žáčkově ulici bylo již v minulosti při měření rychlosti vozidel zjištěno, že někteří řidiči tu výrazně překračují rychlost. Nachází se tu přitom sportovní areál a plovárna, takže je zde velký pohyb dětí, které přecházejí či přebíhají přes cestu v různých místech. Komunikace je opět bez krajnice nebo vyhrazeného pruhu pro cyklisty, kterých je zde opravdu hodně – míří ke sportovnímu areálu, plovárně a cyklostezce Bečva.A hned první měření vozidlo překročilo 70 kilometrovou rychlost (74 km/h). 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies