logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2018 - Monitorovací stanice na měření kvality ovzduší zahájila provoz

Publikováno 3.12.2018

Obyvatelé Hranic se snáze dozví informace o kvalitě ovzduší ve městě. Město Hranice totiž pořídilo novou monitorovací stanici na zjišťování kvality ovzduší, na kterou získalo dotaci z Operačního programu životní prostředí na obnovu systémů kvality ovzduší.

Výsledky měření jsou dostupné i na tomto webu a jsou také zahrnuty do sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu, na jejichž webových stránkách v národní monitorovací síti jsou k dispozici online data. Podrobnější informace o ovzduší naleznete i v rubrice "Zivotní prostředí - stav ovzduší"

Monitorovací stanice je umístěna v areálu ZŠ Šromotovo, veřejný informační panel pak na Třídě 1. máje na spojovacím „krčku“ ze základní školy Máje do jídelny. Tento panel měl v minulém týdnu krátce závadu v přenosu dat. (Sněhové srážky monitorovací stanice neměří)

Umístění monitorovací stanice je zvoleno tak, aby bylo možné monitorovat celkovou imisní situaci v Hranicích, ne pouze jednotlivosti. Proto je naše stanice charakterizována jako pozaďová, městská v obytné části. Tyto typy stanic nemohou být umístěny v přímé konfrontaci s případným zdrojem znečištění, tedy například u silnice, nebo tam, kde je vysoký výskyt lokálních topenišť.

Existují i stanice, úzce zaměřené na dopravu, ty ale neposkytují celkový přehled, z výsledků by prakticky „vypadly“ například vlivy lokálních topenišť, což je v Hranicích velmi významný zdroj znečištění. A zachycené výsledky se pak se týkají zejména úzkého okruhu lidí v blízkosti umístění stanice.

Na informačním panelu jsou zobrazeny základní údaje o kvalitě ovzduší, zejména hodnoty polétavého prachu PM10 za uplynulých 24 hodin a zároveň i jeho denní imisní limit. Dozvíte se i hodnoty oxidu dusičitého  NO2 a jeho imisní limit a také stav ozónu. Na panelu budou také zobrazeny základní meteorologické údaje, například teplota, směr a síla větru, či vlhkost.

Kvalitu ovzduší sleduje město Hranice na svém území dlouhodobě. V roce 2012 město realizovalo projekt Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, který umožňoval monitorování kvality ovzduší a zveřejňování výsledků na webu města.  Přístrojové vybavení se však již ocitlo na konci životnosti a neodpovídalo současným požadavkům na kvalitu dat. Proto zastupitelstvo města schválilo pořízení nové imisní monitorovací stanice s měřením meteorologických dat. Celkové náklady projektu jsou 3 miliony korun.  

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies