logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Monitorovací stanice na měření kvality ovzduší zahajuje provoz

Publikováno 3.12.2018

Obyvatelé Hranic se snáze dozví informace o kvalitě ovzduší ve městě. Město Hranice totiž pořídilo novou monitorovací stanici na zjišťování kvality ovzduší, na kterou získalo dotaci z Operačního programu životní prostředí na obnovu systémů kvality ovzduší. Momentálně je stanice ve zkušebním provozu, zobrazované hodnoty proto nejsou skutečné, ale prověřují možnosti informačního panelu.

Monitorovací stanice je umístěna v areálu ZŠ Šromotovo, veřejný informační panel pak na Třídě 1. máje na spojovacím „krčku“ ze základní školy Máje do jídelny. 

Na informačním panelu budou zobrazeny základní údaje o kvalitě ovzduší, zejména hodnoty polétavého prachu PM10 za uplynulých 24 hodin a zároveň i jeho denní imisní limit. Dozvíte se i hodnoty oxidu dusičitého  NO2 a jeho imisní limit a také stav ozónu. Na panelu budou také zobrazeny základní meteorologické údaje, například teplota, směr a síla větru, či vlhkost.

Výsledky jsou zahrnuty do sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu, na jejichž webových stránkách v národní monitorovací síti budou k dispozici online data. Výsledky budou dostupné i na webu města.

Kvalitu ovzduší sleduje město Hranice na svém území dlouhodobě. V roce 2012 město realizovalo projekt Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, který umožňoval monitorování kvality ovzduší a zveřejňování výsledků na webu města.  Přístrojové vybavení se však již ocitlo na konci životnosti a neodpovídalo současným požadavkům na kvalitu dat. Proto zastupitelstvo města schválilo pořízení nové imisní monitorovací stanice s měřením meteorologických dat. Celkové náklady projektu jsou 3 miliony korun.  

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018