logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2017 - Základní umělecká škola zdobí Školní náměstí

Publikováno 4.8.2017

V předvečer Vánoc si ředitel Základní umělecké školy Hranice Mojmír Chuda symbolicky přebral od místostarosty města Mgr. Ivo Lesáka a vedoucího odboru rozvoje města Ing. arch Marka Kuchty budovu školy v novém kabátě. Původně nepříliš pohledná budova školy dostala novou plastickou fasádu, která výrazně vylepšila vzhled budovy. Celkový dojem vylepšilo i odstranění vstupního přístavku v rohu budovy. (fotogalerie)

Město získalo na opravu a zateplení školy dotaci z Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Díky ní došlo také k výměně oken a dveří. Snížení spotřeby energie budovy podpořilo i zateplení stropů. Opravy stály celkem přibližně 11 milionů korun. 

"Předávám vám tuto krásnou budovu, sice trochu opožděně, ale schválně dětem pod vánoční stromeček, aby měly radost, aby měly takový malý dárek od města" řekl místostarosta I. Lesák. "Mě nezbývá než poděkovat. Poděkovat městu Hranice, poděkovat všem, kteří se na tomto zdárném projektu podíleli. Poděkovat stavební firmě, poděkovat zaměstnancům ZUŠ, kteří se na zdárném dokončení také podíleli. A rád bych také poděkoval panu architektu Lukáši Blažkovi, který díky krásným hrám barev a tvarů vdechl této budově novou dimenzi.. Chtěl bych na závěr této budově popřát, aby novým krásným kabátem přinášela mnoho pohody těm uvnitř a potěšila oko těch, kteří třeba jen tak kolem ní projdou," řekl ředitel Základní umělecké školy v  Hranicích Mojmír Chuda.

" Rekonstrukce je výjimečná  tím, že se podařilo dosáhnout zcela neobvyklého výsledku. Povedlo se najít řešení, které je svébytnou reinterpretací původního architektonického členění. Není to kopie původní novorenesanční fasády, která byla nenávratně zničena, ale je to řešení, které vychází ze soudobých  geometrických tvarů a používá je podobným způsobem, jako se dřív používalo to klasické pseudoantické členění na fasádách.  Domnívám se, že se povedlo najít velmi vhodnou míru mezi množstvím ozdobných prvků , tak že jich není ani příliš mnoho, aby fasáda nepůsobila přeplácaně nebo kýčovitě, a ani jich není příliš málo, takže fasáda  nepůsobí unyle nebo příliš nudně," doplnil vedoucí odboru rozvoje města Marek Kuchta.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies