logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2022 - Začala revitalizace dalšího úseku Bečvy

Publikováno 26.5.2022

Povodí Moravy s.p. zahájilo minulý týden revitalizaci dalšího úseku řeky Bečvy u Ústí za přítomnosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové a senátorky Jitky Seitlové. Nově zahájená akce navazuje na minulý měsíc dokončenou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky. Povodí Moravy u Ústí obnoví původní koryto řeky Bečvy a vytvoří tůň.

Díky tomu vznikne přírodě blízké protipovodňové opatření, které zvýší schopnost krajiny zadržovat vodu, ekologickou stabilitu území a vytvoří přírodní plochy v nivě se zapojením původního koryta vodního toku.

Obnovené koryto na levém břehu Bečvy pod Ústím bude mít délku 775 metrů a šířku od 8 do 15 metrů. Sloužit bude jako odlehčovací větev stávajícího řečiště a vzhledem k zahloubení stávajícího hlavního koryta řeky bude protékáno v době zvýšených průtoků. Rozšíření vodního toku není v místě možné kvůli existujícímu silničnímu přemostění. V místě zaniklého rybníka Otrž vznikne odtěžením 4500 m3 zeminy neprůtočná tůň. Nádrž bude napájena spodní vodou a vytvoří chybějící vodní plochu, která je obvyklá pro široké údolí řeky Bečvy.

Revitalizace je financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a celkové náklady vyjdou na 21 milionů. Revitalizace navazuje na již dokončenou velmi rozsáhlou revitalizaci Bečvy v lokalitách Černotín a Skalička za bezmála 320 milionů korun.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies