logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Město bylo oceněno za snahu zlepšit ovzduší

Publikováno 1.10.2020

Hranice získaly 3. místo v anketě  Cena Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí za dlouhodobý přínos v oblasti ovzduší. Internetové hlasování probíhalo v červenci a srpnu, přesněji do 23. srpna. Nominované do jednotlivých kategorií zvolila odborná hodnotící komise. Hranice byly oceněny za příkladný přístup a maximální snahu řešit méně příznivou imisní situaci ve městě.

V oblasti ochrany ovzduší město Hranice nad rámec kotlíkových dotací státu přispívá občanům města Hranic příspěvkem 7% nákladů při výměně kotle. Zároveň město ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou zajistilo informační místo, na kterém byly poskytovány informace a rady o dotačním programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji.“ Město také provedlo průzkum mezi uživateli kotlů, za účelem přesnějšího zmapování situace.

Na sklonku roku 2018 město Hranice zřídilo monitoring kvality ovzduší, kde aktuální informace jsou přístupné 24h veřejnosti nejen na webu města, ale také na velké obrazovce na Tř. 1. Máje.

Město Hranice aktivně podporuje bezmotorovou dopravu. Má plně elektromobilovou MHD, v roce 2019/2020 byla provedena optimalizace tras tak, aby byla MHD ještě více přístupná široké veřejnosti. Pravidelně provádí zvýšenou očistu ulic v letních měsících kvůli snížení četnosti polétavého prachu PM10.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies