logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2018 - Úspěch nového městského webu

Publikováno 22.1.2018

První úspěch zaznamenaly nové webové stránky, na které město přešlo od října minulého roku. V soutěži Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice získaly ocenění v zvlášť vyhlášené tematické oblasti (3P) Voda. Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže se uskutečnilo 18. ledna 2018 v Praze.

Do soutěže Zelená informacím  se nelze samostatně přihlásit, automaticky se posuzují webové stránky všech měst nad 5 000 obyvatel. V první fázi probíhá „předvýběr“, kde se z cca 300 internetových prezentací vybírá na základě jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení porotě. V předvýběru hraje roli především otázka, zda má město na svých webových stránkách vyhrazen samostatný, dostupný a viditelný prostor pro informace o životním prostředí a odpovídající strukturu a množství informací. Hranice se celkově v soutěži umístily mezi postupijícími na  16 - 33  místě (není určeno pořadí).

V této soutěži se Hranice úspěšně prezentují již řadu let, nejlépe byly hodnoceny v roce  2012, kdy skončily celkově  na 5. místě.

V roce 2017 byla pravidla soutěže rozšířena o "Tematickou část", také nazývanou "3P část". Každoročně je vybráno jedno konkrétní téma, jehož zpracování v jednotlivých prezentacích je hodnoceno z trochu jiného úhlu pohledu. Odborný partner, který je pro každé téma vybrán, hodnotí, jak se městu daří zvolené téma prezentovat z hlediska praktických potřeb občana a z hlediska potřeby motivovat obyvatele k environmentálně šetrnému jednání. Kritérii pro hodnocení je "proaktivní", "pozitivní" a "praktický" přístup k tématu. V roce 2017 bylo vybráno téma Voda. Cenu za nejlépe hodnocenou stránku této části soutěže si odnesl zástupce města Hranic."

O soutěži se více dozvíte na http://zelenainformacim.cz/

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies