logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2017 - Rozpočet města byl schválen

Publikováno 14.12.2017

Rozpočet města Hranic na rok 2018 zatím pracuje s částkou přes 370 milionů korun. Jeho podobu schválili na svém jednání 14. prosince zastupitelé města.

Na základě znalostí státního i krajského rozpočtu a výsledků hospodaření města za letošní rok, ale na jaře příštího roku dojde ke změnám. V prosinci se rozpočet schvaluje zejména kvůli rychlejšímu čerpání prostředků z různých dotačních titulů a také dřívějšímu a pružnějšímu využití městských financí, vyčleněných na investice a větší opravy.

Městský rozpočet stojí na odhadu vývoje daňových příjmů pro rok 2017 a hlavně 2018. Změny v zákoně o rozpočtovém určení daní by měly městu přinést asi 12 milionů korun. Předpokládaný příznivý vývoj ekonomiky by mohl Hranicím přispět dalšími 6 miliony. Celkově by daňové příjmy měly v příštím roce dosáhnout 248 milionů korun, ale jejich výše se bude ještě upřesňovat.

Dobrou zprávou je i navýšení příspěvku na výkon státní správy o 5% na 26 milionů korun. Město také předpokládá, že příjmy z provozu radaru, měřícího rychlost na vybraných komunikacích dosáhnou 11 milionů korun. 

Provozní výdaje musí zabezpečit základní potřeby chodu města, včetně městem zřízených organizací (mateřské a základní školy, Školní jídelna, Domov seniorů, Dům dětí a mládeže, Městská kulturní zařízení) a požadavky státní správy. Také provozní výdaje v roce 2018 proti letošnímu roku vzrostou, například kvůli zabezpečení provozu radarů nebo nutnosti reagovat na vládou schválené změny mzdových tarifů. Provozní výdaje by měly dosáhnout 260 milionů korun. Celkem tak je v návrhu rozpočtu počítáno s investicemi ve výši 113 milionů korun, některé z nich jsou ale podmíněné získáním dotací, ve výši 41 miliónů korun.

Další prostředky na investice by měly být k dispozici na jaře po započtení zůstatků z minulých let, případně po započtení příjmů z očekávaných dotací.

Mezi největší investice budou patřit zejména cyklostezka Bečva (I. etapa od učiliště k směrem k tenisovým kurtům v Teplicích nad Bečvou a k mostu), na kterou město počítá s 23 miliony korun. Z toho by ale 9 milionů měla tvořit dotace.    

Druhou největší chystanou akcí je regenerace sídliště Struhlovsko (2. část I. etapy) za 16,5 milionu korun. I zde počítáme s dotací, tentokrát ve výši 4 miliony. Tři další akce by měly vyjít na 10 milionů korun. Jde o povrchovou úpravu ulice Havlíčkova, kde se letos buduje kanalizace, dále o rekonstrukci chodníků, kde bychom chtěli získat dotaci ve výši 8 milionů korun a o přípravu Severovýchodního obchvatu města, přesněji o zhotovení projektové dokumentace.

Mezi další velké akce bude patřit podíl na protipovodňových opatřeních za 5 milionů korun, výsadba zeleně, jejíž zhruba 6 milionové náklady by měla z větší části (5 milionů) opět pokrýt dotace, nebo rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání za téměř 7 milionů korun. I zde ale spoléháme na zisk 5 milionů z dotací. Budou samozřejmě pokračovat akce zahájené již letos, například oprava hřbitovní zdi.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies