logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Projednával se Plán mobility

Publikováno 16.1.2020

Co se musí změnit v dopravě v Hranicích? Na to připravuje odpovědi Plán udržitelné městské mobility, jehož veřejné projednání se uskutečnilo ve středu 15. ledna 2020 od 16 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice, na zámku. V rámci veřejného projednání proběhlo losování o tři koloběžky Kostka. (Fotogalerie)

Následně zástupci zpracovatelské společnosti představili výstupy analytické části plánu mobility. Po představení všech výstupů dostali občané prostor k diskuzi, kterého využili k doplňujícím dotazům k analýze a vlastním návrhům ke zlepšení dopravy v Hranicích. 

Plán udržitelné městské mobility města Hranice.se zabývá všemi druhy městské dopravy, tedy automobilovou, městskou hromadnou, příměstskou, cyklo a pěší dopravou, ale i problematikou parkování. Další informace o plánovaných akcích mohou občané nalézt na stránkách: mobilita-hranice.cz.

„Podněty pro zlepšení dopravy v Hranicích mohou občané zasílat prostřednictvím formuláře na webu: http://mobilita-hranice.cz/napiste-nam/. Zaslané podněty budou řešeny v rámci návrhové části plánu mobility, která bude zpracována do konce července 2020.“

Plán udržitelné městské mobility města Hranic zpracovává dopravně-inženýrská společnost UDIMO ve spolupráci s vědeckovýzkumným-ústavem ACCENDO a  vzniká v rámci evropského projektu Smart Commuting a je spolufinancovaný z programu Interreg Central Europe.

 

Přílohy ke stažení

PUMM_Hranice_Uvod_VP (500,37 KB)

Analyza PUMM Hranice (10 681,93 KB)

Stáhnout vše

Projednávání Plánu mobility. Na začátku se losovaly tři koloběžky Kostka. 

Přílohy ke stažení

Plakat_VP_Leden2020 (350,59 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies