logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zahájili jsme stavbu retenčních nádrží

Publikováno 1.11.2022

Tři retenční nádrže na zachytávání dešťových vod se začínají budovat na ZŠ a MŠ Šromotovo. Akce vyjde na necelých deset milionů korun.  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU a dotace činí 100% způsobilých nákladů akce.

Akce bude probíhat ve dvou etapách. Nyní byla zahájena výstavba prvních dvou retenčně-vsakovacích objektů a související nové areálové kanalizace. Stavby budou umístěny po obou stranách spojovacího krčku do tělocvičny školy. Proto bude přístup do tělocvičny možný pouze přes budovu školy. Na jaře se začne budovat třetí retenčně-vsakovací soustava přímo před školou. To umožní podchytit do těchto tří nádrží všechny dešťové svody ze střech budov školy.

Pomocí těchto nádrží dojde k zachycení srážkové vody nejen ze střechy školy, ale i ze zpevněných ploch kolem budovy školy, jako jsou komunikace a chodníky. Dojde tak ke snížení odtoku do jednotné kanalizace městské stokové sítě a dešťové úhrny naopak zůstanou díky retenci a následnému vsakování na pozemcích v areálu školy.

Cílem je omezit vypouštění neznečištěných srážkových vod do kanalizace a zamezit tak plýtvání dešťovou vodou.  Správná funkce zařízení může navíc v případě povodní pomoci oddálit přetížení kanalizačních systémů a potenciálně snížit možné následky povodně. Akce by měla být dokončena v květnu  příštího roku.

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies