logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2022 - Hranice třídí odpady v Olomouckém kraji nejlépe

Publikováno 21.9.2022

První místo v prestižní soutěži „O keramickou popelnici“ v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel v rámci Olomouckého kraje  získalo město Hranice. V úterý 20. září si zástupci města převzali toto ocenění na slavnostním vyhlašování výsledků na zámku  v Náměšti na Hané. Za  naším městem následovala Olomouc a Šumperk. Zástupce úspěšných měst a obcí ocenili představitelé hejtmanství a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s,

Tato soutěž je už 17 let součástí informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích Olomouckého kraje. V kategorii obcí od 2 001 do 15 tisíc obyvatel obsadilo první příčku město Jeseník a v kategorii obcí od 501 do 2 000 obyvatel zvítězila tak jako v loňském roce obec Majetín. Zlatou příčku v kategorii obcí do 500 obyvatel obsadila obec Lipina

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Olomoucký kraj se společností EKO-KOM, a.s., je zapojeno 399 obcí a měst Olomouckého kraje. V samotném klání se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota sběrné sítě a další doplňková kritéria.

„V oblasti odpadového hospodářství jsou pro Olomoucký kraj nejdůležitějšími partnery právě města a obce. Kraj v tomto plní svou koordinační roli, kterou chceme nadále rozvíjet, ale je to především zásluha konkrétních obcí a jejich občanů, že Olomoucký kraj patří k šampionům ve třídění odpadu. Přesto bychom neměli polevovat, potenciál na recyklaci odpadů je veliký a kvalitní třídění je jeho nezbytnou podmínkou. Jsem rád, že jsme dnes mohli ocenit právě ty inspirativní obce, které si to uvědomují, neustále na sobě pracují a zvyšují tak pomyslnou laťku,“ uvedl na slavnostním ceremoniálu radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Martin Šmída (Piráti).

Nedílnou součástí ocenění jsou i motivační finanční odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce si tak mezi sebe v závislosti na konečném umístění rozdělí celkovou částku 300 tisíc korun.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Olomouckým krajem podporuje společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. „Olomoucký kraj dosáhnul na první příčku  v pomyslném srovnání všech krajů ČR. Na jednoho obyvatele tohoto kraje připadlo za rok 2021 v průměru 89,7 kilogramu vytříděného odpadu. To je zhruba o deset kilogramů více než v roce 2020. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ sdělila oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a.s., Martina Filipová.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies