logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelé schválili rozpočet města

Publikováno 21.12.2018

Na svém posledním letošním jednání schválili hraničtí zastupitelé rozpočet města na příští rok v souhrnné výši 355,5 milionu korun. Zároveň schválili střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021, některé investiční akce a předfinancování investičních akcí formou bankovního úvěru. Dotace, které město získá, musíme totiž nejprve zafinancovat, a až po provedení akce město dostane přislíbené finance.

Z celkové částky téměř 356 milionů je na investice zatím vyčleněno 66 milionů korun. Z této výše bylo ponecháno 14,6 milionů jako investiční rezerva, která bude použita při první změně rozpočtu na únorovém zasedání zastupitelstva. Tam už budou zapracovány i výsledky roku 2018, bude tedy přesně známo, kolik peněz na investiční akce budeme mít k dispozici.

V prosincovém rozpočtu byly zahrnuty jednak investice, které již byly schválené usnesením zastupitelstva města v průběhu roku 2018 a také již schválené dotační akce. Mezi nejzajímavější chystané akce patří například pokračující regenerace sídliště Struhlovsko, kde je podána žádost o dotaci a město předpokládá, že se bude podílet 14 miliony korun.  Příští rok by se měla rozběhnout také rekonstrukce Havlíčkovy ulice, kdy předpokládáme, že v příštím roce se proinvestuje zhruba 12 milionů korun.  Nemalé částky investic půjdou do školských budov, zejména protože jednotlivé školy připravují s pomocí dotací nové prostory pro speciální učebny. Tak na ZŠ a MŠ Šromotovo by mělo jít o investici ve výši 25 milionů korun, kterou by mělo město zafinancovat 4,3 miliony. Na ZŠ a MŠ  Struhlovsko jde o 12 milionovou investici, do které by město mělo vložit 1,7 milionu korun. Nemalou částku, přes 3 miliony korun si vyžádá i oprava tělocvičny ZŠ Šromotovo, poničené vichřicí Fabienne. Velkou investicí bude i vzduchotechnika v Domově seniorů, odkup budovy železniční stanice Teplice nad Bečvou nebo kanalizace a ČOV  ve Lhotce

Další akce se budou připravovat. Za zmínku stojí například revitalizace letního kina, parkovací místa na sídlišti Nová, nebo příprava území Pod Hůrkou pro výstavbu.

Podrobnější informace o rozpočtu města naleznete v prosincových materiálech zastupitelstva (bod 10). Zastupitelé v tomto návrhu udělali jedinou významnější změnu. Ze schvalovaných investic vyřadili dvanáctimilionovou částku určenou na Ekocentrum Hranice (Ekoltes Hranice), přesunuli ji do investičních rezerv a o této investici budou zastupitelé rozhodovat na svém únorovém jednání.     

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019