logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2018 - Zastupitelé schválili rozpočet města

Publikováno 21.12.2018

Na svém posledním loňském jednání schválili hraničtí zastupitelé rozpočet města na příští rok v souhrnné výši 355,5 milionu korun. Zároveň schválili střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021, některé investiční akce a předfinancování investičních akcí formou bankovního úvěru. Dotace, které město získá, musíme totiž nejprve zafinancovat, a až po provedení akce město dostane přislíbené finance.

Z celkové částky téměř 356 milionů je na investice zatím vyčleněno 66 milionů korun. Z této výše bylo ponecháno 14,6 milionů jako investiční rezerva, která bude použita při první změně rozpočtu na únorovém zasedání zastupitelstva. Tam už budou zapracovány i výsledky roku 2018, bude tedy přesně známo, kolik peněz na investiční akce budeme mít k dispozici.

V prosincovém rozpočtu byly zahrnuty jednak investice, které již byly schválené usnesením zastupitelstva města v průběhu roku 2018 a také již schválené dotační akce. Mezi nejzajímavější chystané akce patří například pokračující regenerace sídliště Struhlovsko, kde je podána žádost o dotaci a město předpokládá, že se bude podílet 14 miliony korun.  Příští rok by se měla rozběhnout také rekonstrukce Havlíčkovy ulice, kdy předpokládáme, že v příštím roce se proinvestuje zhruba 12 milionů korun.  Nemalé částky investic půjdou do školských budov, zejména protože jednotlivé školy připravují s pomocí dotací nové prostory pro speciální učebny. Tak na ZŠ a MŠ Šromotovo by mělo jít o investici ve výši 25 milionů korun, kterou by mělo město zafinancovat 4,3 miliony. Na ZŠ a MŠ  Struhlovsko jde o 12 milionovou investici, do které by město mělo vložit 1,7 milionu korun. Nemalou částku, přes 3 miliony korun si vyžádá i oprava tělocvičny ZŠ Šromotovo, poničené vichřicí Fabienne. Velkou investicí bude i vzduchotechnika v Domově seniorů, odkup budovy železniční stanice Teplice nad Bečvou nebo kanalizace a ČOV  ve Lhotce

Další akce se budou připravovat. Za zmínku stojí například revitalizace letního kina, parkovací místa na sídlišti Nová, nebo příprava území Pod Hůrkou pro výstavbu.O dalších investicích budou zastupitelé rozhodovat na svém únorovém jednání.     

Podrobnější informace o rozpočtu města naleznete v rubrice "rozpočet a rozpočtový výhled"  

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies