logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Opravuje se evangelický kostel

Publikováno 8.7.2020

Dlouhá léta připravovaná rekonstrukce a dostavba kostela Českobratrské církve evangelické na Šromotově náměstí se loni v září rozběhla. Nejprve byly provedeny přeložky kanalizace a oprava štítové zdi, letos začala samotná přístavba k jihozápadní části kostela.

V minulosti, v době, kdy byl kostel solárnou, stávala z každé strany kostela z každé strany jedna menší budova. Nová přístavba bude provedena jen z jedné, jihozápadní strany a bude vypadat velmi podobně.

Rozsáhlá a velmi nákladná rekonstrukce se připravuje již několik let.  Kostel, který je kulturní památkou, ji nutně potřeboval Opadávající omítka už po několikáté nezvládá vliv soli, kterou je kostelík prosolen ještě z dob, kdy byl skladištěm soli.

Prvním velkým krokem byla výměna šindelové střechy v roce 2010. Prakticky od té doby Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hranicích podniká kroky k tomu, aby byl kostel opraven a zároveň, aby poskytoval komfortnější zázemí a byl tak více otevřen veřejnosti.

Byl vypracován projekt na celkovou rekonstrukci kostela a na přístavbu, kterou schválila i Státní památková péče. V době solárny přiléhala ke kostelu z každé strany jedna menší budova, přístavba bude ale provedena jen z jedné, jihozápadní strany a bude vypadat velmi podobně. 

Jde ale o nákladný projekt, na který se velmi těžce shánějí prostředky. Skládá se z několika částí, které spolu vzájemně souvisí.

V místě přístavby vede přes pozemek kanalizace, která se musela nejprve přemístit. Tato přeložka je vyčíslena na asi 1,2 milionu korun a hradila ji Evangelická církev ze svých prostředků. Realizace je plánována na říjen a listopad letošního roku. Další fází je přístavba ke kostelu, která bude hrazena z Evropské dotace, kterou Evangelická církev získala na provozování komunitního centra. Ta by se měla uskutečnit v období 2020 -2021.

A ve třetí fázi se jedná o postupnou rekonstrukci stávající stavby.

Realizace bude probíhat postupně a byla započata již v září, opravou štítové strany kostela, kde bude stát přístavba. Financování této části je za podpory Ministerstva kultury, z programu „Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019“ a z grantového programu města Hranic na opravu památek a Evangelické církve.

Celkové náklady na rekonstrukci a přístavbu ke kostelu jsou předběžně odhadnuty na 9 milionů korun a jsou pokryty z více zdrojů. Zatím se podařilo zajistit zhruba 2/3 prostředků.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020