logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Přístavba evangelického kostela je dokončena

Publikováno 4.2.2021

Přístavba evangelického kostela, která bude sloužit pro vznik komunitního centra, byla dokončena. Akce byla spolufinancovaná z Fondů Evropské unie pro regionální rozvoj. V minulosti, v době, kdy byl kostel solárnou, stávala z každé strany kostela z každé strany jedna menší budova. Nová přístavba byla provedena jen z jedné, jihozápadní strany a bude vypadá podobně.

Přístavba má šindelovou střechu, stejně jako kostel. Jen tato akce stála více než 600 tisíc korun a byla realizována i díky příspěvku z grantového programu Města Hranic. 

Rozsáhlá a velmi nákladná rekonstrukce kostela se připravovala několik let.  Kostel, který je kulturní památkou, ji nutně potřeboval Opadávající omítka už po několikáté nezvládá vliv soli, kterou je kostelík prosolen ještě z dob, kdy byl skladištěm soli. V kostele také scházelo potřebné zázemí. 

Prvním velkým krokem byla výměna šindelové střechy v roce 2010. Prakticky od té doby Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hranicích podniká kroky k tomu, aby byl kostel opraven a zároveň, aby poskytoval komfortnější zázemí a byl tak více otevřen veřejnosti.

Byl vypracován projekt na celkovou rekonstrukci kostela a na přístavbu, kterou schválila i Státní památková péče. V době solárny přiléhala ke kostelu z každé strany jedna menší budova, přístavba bude ale provedena jen z jedné, jihozápadní strany a bude vypadat velmi podobně. Projekt se skládá z několika částí, které spolu vzájemně souvisí.

V místě přístavby vedla přes pozemek kanalizace, která se musela nejprve přemístit. Tato přeložka je vyčíslena na asi 1,2 milionu korun a hradila ji Evangelická církev ze svých prostředků. Tato akce proběhla loni na podzim.

Další fází je samotná přístavba ke kostelu, která bude hrazena z Evropské dotace, kterou Evangelická církev získala na provozování komunitního centra. Ta by měla být hotová v příštím roce. 

A ve třetí fázi se bude jednat o postupnou rekonstrukci stávající stavby.

Celkové náklady na rekonstrukci a přístavbu ke kostelu jsou předběžně odhadnuty na 9 milionů korun a jsou pokryty z více zdrojů. Financování této části probíhá za podpory Ministerstva kultury, z programu „Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019“ a z grantového programu města Hranic na opravu památek a Evangelické církve.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies