logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Je vyhlášeno další kolo kotlíkových dotací

Publikováno 29.7.2021

Olomoucký kraj vyhlásil 27. července 2021 VÝZVU 02 v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.“. Předmětem podpory bude již realizovaná výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za ekologičtější zdroj tepla dle podmínek dotačního programu.

V rámci nově vyhlášené výzvy mohou žádost podat žadatelé, kteří již výměnu nevyhovujícího kotle zrealizovali, nebo budou mít výměnu kotle zrealizovanou nejpozději v den elektronické evidence žádosti, což připadá na 30. 8. 2021. Tato podmínka byla stanovena z důvodu menšího objemu finančních prostředků alokovaných pro tuto výzvu.

Postup podání žádosti o poskytnutí dotace a podmínky výzvy jsou k dispozici na webu Olomouckého kraje: https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-iii-vyzva-02-cl-5308.html. Bližší informace podají pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, oddělení administrace kotlíkových dotací, jejichž kontakty naleznete na výše uvedených webových stránkách.

 

Kromě této aktuálně vyhlášené výzvy budou dle aktuálních informací kotlíkové dotace pokračovat i nadále, až do roku 2022. Olomoucký kraj počítá s pokračováním kotlíkových dotací z dotačního programu, který by měl být schválen nejpozději počátkem druhého pololetí 2021. Aktuality můžete sledovat na stránkách https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-2021-cl-5240.html.

Další informace jsou k dispozici na webu Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/news_20210715_Kotlikove-dotace-pokracuji-do-zari-2022.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies