logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2019 - Další kolo kotlíkových dotací se rozbíhá

Publikováno 13.5.2019

Olomoucký kraj vyhlásil již 3. etapu „kotlíkových dotací“. Letošní vlna kotlíkových dotací je prezentována jako poslední a Hranice výměnu kotlů podpoří i z vlastního rozpočtu.

Důvodem pro vyhlášení dotačního programu je zhoršená kvalita ovzduší v Olomouckém kraji, kdy významným negativním faktorem jsou emise hlavních znečišťujících látek) vyprodukovaných zejména lokálními topeništi. Proto chce kraj pomocí těchto dotací motivovat občany k výměně kotlů na pevná paliva za: tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky),  kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo) nebo plynový kondenzační kotel.

Na dotační program je momentálně určena celková částka ve výši přes 170 milionů korun. „Výše příspěvku se může vyšplhat až na 127 500 korun. Záleží na typu nového kotle, nákladech na výměnu a také na tom, zda domácnost spadá do tzv. prioritní, tedy silně znečištěné oblasti. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale i náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci,informoval ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

O dotaci je možné elektronicky žádat od 4. června 2019 od deseti hodin do 31. prosince 2019 do 12 hodin. Podrobnější informace naleznete na webu Olomouckého kraje https://www.kr-olomoucky.cz/dotacni-program-kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-iii-cl-4609.html

Také město Hranice podpoří kotlíkové dotace a to na stejných principech jako minule. Fyzické osoby, které získají podporu z „kotlíkové dotace“ z Olomouckého kraje, získají od Hranic dalších 7 procent k získané dotaci. 

V Hranicích proběhl informační seminář k vyhlášeným dotacím v pondělí 20. května od 10 do 15 hodin v prostorách Zámeckého klubu. 

Přílohy ke stažení

Pozvánka na seminář (733,62 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies