logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hřbitovní ulice je uzavřena, buduje se kanalizace

Publikováno 17.6.2019

Uzavírku Hřbitovní ulice si vyžádá další etapa rekonstrukce hranického hřbitova. Od pondělí 24. června začala dopravní omezení, nyní je ulice již úplně uzavřena. Uzavírka je nutná kvůli vybudování dešťové kanalizace v této ulici. Ulice dostane nový povrch a bude otevřena od 15. září.

Na hřbitově totiž dosud dešťová kanalizace nebyla a proto zde máme problémy se spodní vodou. Před samotnou rekonstrukcí hřbitova je nutné vyřešit odvod dešťových vod a nová kanalizace v ulici Hřbitovní je tak nezbytnou podmínkou.

Kanalizace povede od vstupu na hřbitov až k Ludině. Akce to nebude jednoduchá, protože v ulici vede velké množství inženýrských sítí, což může přinést značné komplikace.

Na tuto část je v rozpočtu vyčleněno 12 milionů korun. Mimo budování kanalizace se také upraví zpevněné plochy v ulici Hřbitovní a po pravé straně bude upraveno devět parkovacích míst. 

Druhou částí letošních prací na hřbitově bude vybudování tzv. epitafních desek a posypové loučky v horní části starého hřbitova po levé straně (z pohledu od hlavního vstupu).  Tato menší urnová místa mají v zemi šachtici pro ukládání uren. Na šachtici je položena jen nápisová pamětní deska, případně lampička a váza. Mezi epitafními místy budou upraveny mlatové chodníčky. V rámci vybudování tohoto prostoru zde budou instalovány i betonové prvky, stůl a budou nataženy kabely pro veřejné osvětlení, jehož rekonstrukce bude následovat v dalších etapách. V rozpočtu je na epitafní místa vyčleněno 2,7 milionů korun.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019