logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pomoc pro Ukrajinu! (video)

Publikováno 14.4.2022

Město Hranice poskytuje pomoc ukrajinským uprchlíkům a ukrajinským městům. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili částku jednoho milionu korun na nákup hmotné pomoci (potraviny, základní hygienické potřeby apod.) pro některá ukrajinská města na západě země, která jsou přeplněna uprchlíky a již nemají prostředky na jejich zabezpečení. Několik dodávek s pomocí již dorazilo do měst Lvov a Turka. Dopravu zajistila firma Strojeastavby Tvrdoň s.r.o., za což děkujeme jak jí, tak i dobrovolníkům, zabezpečujícím přepravu. Zastupitelé zároveň v dubnu schválili tzv "pastelkovné" pro ukrajinské děti na hranických základních školách.

Zastupitelstvo města schválilo 28. 4. 2022 příspěvek 1 000,- Kč na jedno dítě, přijaté do hranických městských základních škol – tzv. “pastelkovné“, stejně, jako to mají české děti. Celkem bylo do konce dubna přijato  do hranických základních škol 85 ukrajinských dětí. 

Ze Lvova již dorazilo poděkování za pomoc.

Již třetí várka pomoci z Hranic směřovala na západ Ukrajiny. Tentokráte se však nedostávalo řidičů, proto za volant sedl i starosta města Hranic Jiří Kudláček a spolu s kolegou odvezl  potřebnou pomoc do areálu s dětmi přímo do ukrajinského města Turku. Za pomoc jim osobně poděkovalo vedení města a členové městské místní rady. 

Základní informace pro uprchlíky 

Asistenční centrum pro válečné uprchlíky - Olomoucký kraj 

Lidé, kteří prchají před válkou z Ukrajiny se na nich dozví vše, co budou potřebovat – od informací důležitých k vyřízení víz přes registraci až po adresy míst, kde je pro ně připraveno ubytování. Linky fungují nonstop!

Od pondělí 7. 3. došlo ke změně sídla KACPU. Mění se na Hanácká kasárna, 1. Máje 803/1, Olomouc. (mapa)

Informace pro ubytované uprchlíky - kontakty v jednotlivých obcích s rozšířenou působností 

Informace Olomouckého kraje pro uprchlíky

Ministerstvo vnitra zřídilo webové stránky "Naši Ukrajinci", kde získáte veškeré potřebné informace.

 

Ve středu 13. dubna pak proběhlo  v hudebním sále  v Zámecké 118  setkání ukrajinských uprchlíků s vedením města a těmi pracovníky Městského úřadu, kteří mají agendy, týkající se uprchlíků, na starosti. Starosta města Jiří Kudláček seznámil přítomné, v naprosté většině ženy, s tím, co mohou od státu i od města čekat, jakou pomoc mohou dostat, na koho se mají v případě potřeby obrátit a jaké mají povinnosti při svém dalším pobytu u nás, například při změně  bydliště. Poté byl prostor na četné dotazy.

Od 1. dubna budou dobrovolníci v Centru pomoci Ukrajině k zastižení v pondělí až pátek od 15:00 do 19:00 a o víkendech od 8:00 do 12:00.

 • Město Hranice zřizuje Informační centrum Ukrajina v prostorách současného Infocentra na  zámku. 

 • Psychologická pomoc 

 • Projekt „Přes most – propojení ČR a Ukrajiny“

  SPC Hranice nabízí psychologickou pomoc ve formě psychologické intervence, pomoc při aklimatizaci, skupinová i individuální terapie pro děti školního věku, ale i pomoc rodinám v rámci komunitního sezení, možnost využít místnost – hernu, stolní tenis, hry na odreagování apod.. Dále nabízí propojení a pomoc se začleněním i pedagogům z Ukrajiny.
  Provozní doba: od 8:00 – 15:00 hod., po domluvě a dle závažnosti situace i jiný termín, je možno přijet i kolektivního ubytovacího zařízení.

  V případě využití pomoci kontaktujte: Vedoucí centra Mgr. Petr Flajšar, tel. 603 873 395. Další kontaktní osoba Mgr. Miroslav Raindl, tel. 737 821 395.

  Adresa: Teplická 832 (bývalé učiliště Sigmy), dostupné autobusem.
  Více informací: https://www.ssos.cz/specialni-pedagogicke-centrum-hranice

 • Psychologickou pomoc pro ukrajinské děti nebo dospělé můžete vyhledat také na telefonu 775 020 703 nebo na mailu info@psychologicka-ordinace.cz.
 • Pokud můžete nabídnout ubytování pro ukrajinské uprchlíky v Hranicích a správním obvodu města Hranic, prosíme o vyplnění tohoto kontaktního dotazníku. Děkujeme.
 • Informace, jak mají ukrajinští uprchlíci postupovat naleznete zde.
 • Pokud potřebujete prvotní informace ohledně ukrajinských uprchlíků přímo v Hranicích, můžete volat na městskou krizovou linku  777 496 626.
 • Máte doma ukrajinskou rodinu? Víte o tanečnících z Ukrajiny? Zcela bezplatně mohou přijít trénovat k nám do klubu. Začátečníci, pokročilí, soutěžní tanečníci. Www.tsbatukada.cz informace na tel 605 462 274
 • Razom  - Průvodce aktivitami pro děti z Ukrajiny a jejich matky hledající nový nebo dočasný domov v České republice. Cílem je poskytnout nově příchozím co nejklidnější začátek a pozvat je do místních komunit.
 • Zřízení bankovních účtů pro Ukrajince
   

Přílohy ke stažení

Pomoc Ukrajině (15,51 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies