logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Městský úřad zjednodušuje úřední dobu

Publikováno 9.5.2023

Zjednodušení a tím i zpřehlednění hodin pro veřejnost přinese úprava provozní doby Městského úřadu v Hranicích od 1. června 2023.  První změna spočívá ve sjednocení úředních hodin pro veřejnost na všech agendách. V současné době byla jiná provozní doba pokladny, podatelny, občansko-správních či dopravních agend nebo matriky. To bylo pro občany nepřehledné, a proto se provozní doba celého Městského úřadu sjednocuje.

Druhá změna spočívá v omezení provozu pro veřejnost v pátky, kdy otevřena bude pouze podatelna v přízemí zámku. Důvodem je neustálý nárůst agend a žádostí, které musí být vyřízeny v zákonných termínech a na jejichž tvorbu musíme úředníkům zajistit prostor. Tímto chceme  dosáhnout vyšší výkonnosti úřadu bez nutnosti navyšování počtu úředníků.

K tomuto kroku jsme přistoupili i proto, že návštěvnost úřadu v pátek je minimální. Prokázalo nám to i dotazníkové šetření spokojenosti klientů, které se provádí každoročně již 14 let. Celkově  díky elektronizaci státní správy a samosprávy každoročně klesá návštěvnost úřadu. Navíc průzkum externí firmy Edukol ukázal, že největší počty občanů již nyní přichází pouze v pondělí a středu, tedy v úřední dny.

Nová provozní doba je následující:

pondělí, středa:   8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
úterý, čtvrtek:     8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
pátek  - pro veřejnost uzavřeno, vyjma podatelny II. v přízemí, která bude otevřena 8:00 – 11:30 hod.

V rámci provozní doby jsou stanoveny dny pondělí a středa pro vyřizování záležitostí občanů s povinnou přítomnosti úředníků na pracovišti vyjma odůvodněných případů.

Výjimkou je podatelna v přízemí zámku, která nemá polední pauzu a je otevřena i v pátek dopoledne. 

Provozní doby podatelny

Pondělí, středa:  8:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek:    8:00 – 14:00
Pátek:                  8:00 - 11:30

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies