logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ve městě běží program na kastraci koček

Publikováno 22.8.2023

Od září 2023 běží ve městě Hranice program na řešení problému toulavých koček. V několika lokalitách mají někteří občané obavy z nekontrolovatelného rozmnožování toulavých koček a z případného přenosu chorob. Přestože šetření na místě neprokázalo tak kritický stav, jak občané uváděli, schválila rada města na svém červencovém jednání „Program kastrace toulavých koček a kocourů na území města Hranic“.   Tento program se soustřeďuje na prevenci vzniku přemnožení toulavých koček.

Podle tohoto Programu může občan města Hranic, který identifikuje (odchytí) toulavou kočku na území města, prostřednictvím města zajistit její kastraci. Garantem správného provedení odchytu je odborně způsobilá osoba podle veterinárního zákona, tedy proškolený strážník Městské policie.

Postup je takový, že občan kontaktuje Městskou policii a následně se strážníkem Městské policie sepíše protokol, kde bude uvedena lokalita, v níž byla kočka odchycena, její popis a kde občan potvrdí, že se jedná o toulavou kočku, která nemá majitele.

Městská policie poté předá odchycenou toulavou kočku ke kastraci u smluvního veterinárního lékaře, který zajistí i následnou nezbytnou péči o kastrovaného jedince. Veterinární lékař toulavou kočku trvale označí a pořídí fotodokumentaci, kterou společně s fakturou zašle pověřenému pracovníku MěÚ Hranice. Po poskytnutí nezbytné následné péče smluvní veterinární lékař kontaktuje Městskou policii, která provede vypuštění toulavé kočky do místa, kde byla odchycena.

Město na kastraci toulavých koček vyčlenilo ve letošním rozpočtu částku 20 tisíc korun.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies