logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město Hranice bude mít participativní rozpočet

Publikováno 30.4.2019

Hraničtí občané se budou moci mnohem aktivněji zapojit do zlepšování života ve svém městě. Zastupitelé totiž na svém dubnovém jednání odsouhlasili, že občané budou mít možnost formou ankety rozhodovat o tom, na jaký investiční účel by měla být využita částka jednoho milionu korun z rozpočtu města.

Odborně je tento systém nazýván participativní rozpočet. Hranice tak navazují na metodu hospodaření, kterou dlouhodobě praktikujeme u osadních výborů v místních částech města.

Příprava rozpočtu je dlouhodobá záležitost, proto první kroky při vytváření participativního rozpočtu je nutné začít již nyní. Již od 3. května je vyhlášena výzva pro občany, aby od 31. května do 27. září 2019 navrhli vhodné projekty. V průběhu října bude probíhat kontrola formální správnosti projektů, v listopadu pak uskutečníme hlasování na webu města a vítězné projekty budou realizovány příští rok.

Občané tak mohou již od 31. května podávat návrhy na to, co považují za nutné v příštím roce v Hranicích opravit či vybudovat. Maximální výše nákladů na jeden návrh je 1 milion korun včetně DPH. Oblasti nejsou tematicky omezeny, mohou to být sportoviště, dětská hřiště, úprava veřejných prostorů, dopravní infrastruktura, městský mobiliář – lavičky, osvětlení, informační tabule, volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň nebo odpady. Důležitou podmínkou je, že návrh musí být realizován na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví města Hranic.

Výzva je určena především občanům s trvalým pobytem na území města Hranic, návrh však mohou podat i ti občané, kteří zde žijí a nemají zde trvalý pobyt, nebo například ti, kteří zde studují či pracují. Každý předkladatel může podat pouze jeden návrh.

Návrhy musí být předkládány na předepsaném formuláři a musím mít určité náležitosti. Všechny podrobnosti je možné nalézt v přílohách níže. Vyplněný formulář se všemi přílohami se odevzdává na podatelně Městského úřadu Hranice na zámku v uzavřené obálce označené nápisem „Participativní rozpočet města Hranic“. Nebo je možné formulář doručit poštou na adresu Městský úřad Hranice, Odbor rozvoje města, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.

Koordinátorem návrhů, který bude mít na starosti i konzultace a dotazy občanů, byl jmenován tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích, Ing. Petr Bakovský (petr.bakovsky@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 117).

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019