logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Obětem domácího násilí pomohou v Přerově

Publikováno 19.9.2023

Obětem domácího násilí na Hranicku pomáhá přerovské pracoviště Intervenčního centra Olomouc se sídlem v Poradně pro rodinu, na adrese Smetanova 9, Přerov. 

Cílem registrované sociální služby je pomoci osobám ohroženým domácím násilím nebo expartnerským stalkingem v souvislosti s domácím násilím při řešení jejich složité životní situace a podpořit je prostřednictvím individuální psychologické pomoci a také sociálního a právního poradenství. Pomoc je poskytována bezplatně.

Intervenční centrum mohou kontaktovat jak oběti domácího násilí, tak lidé, kteří mají takovou osobu ve svém okolí a chtějí jí pomoci.

Nejčastěji zastoupenou skupinou obětí domácího násilí jsou ženy, na Intervenční centrum se ale obracejí i muži. V poslední době je zaznamenán nárůst počtu ohrožených seniorů. Domácí násilí seniorům snižuje úroveň kvality jejich života a často vede k totální likvidaci lidské důstojnosti a bytosti. Potenciál seniorů se bránit nebo vyhledat pomoc je bohužel velmi nízký. Zvláště pak v případech, když se násilí dopouštějí jejich vlastní děti nebo vnuci. Násilí je často nejen psychického, fyzického, ale i ekonomického charakteru.

Kontaktní osobou pro problematiku domácího násilí je v přerovské pobočce intervenčního centra Mgr. Michaela Luběnová, tel: 775 864 677. Ke konzultaci je vhodné se předem telefonicky objednat. S pracovníky intervenčního centra se také můžete spojit přes aplikaci Nenech.se, a to prostřednictvím anonymního chatu (https://nenech.se/).

Pro více informací či kontaktů v dalších městech Olomouckého kraje můžete rovněž navštívit webové stránky Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, které je poskytovatelem služby: https://www.ssp-ol.cz/intervencni-centra/rozcestnik.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies