logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Czech POINT

poskytuje tyto služby:

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Výpis z veřejného rejstříku
 • Výpis z trestního rejstříku fyzických i právnických osob
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Zprostředkovaná identifikace osob
 • Agendy ISDS (datové schránky)
 • Autorizované konverze dokumentů
 • Výpisy ze základních registrů

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma - veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan".

Projekt se snaží soustředit na jedno místo agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty.

Je zde možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

Projekt Czech POINT přináší občanovi značné ulehčení komunikace se státem.
V konečné podobě projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím Internetu.

Městský úřad Hranice vyřizuje přes 2 000 žádostí o ověřené výstupy z centrálních registrů ročně. Žádostí každým rokem přibývá, a to i z důvodu rozšiřující se nabídky služeb Czech POINTU. Nejčastěji jsou přitom vyřizovány žádosti o výpisy z rejstříku trestů. Také o výpisy z katastru nemovitostí, veřejného rejstříku a živnostenského rejstříku je velký zájem.

V Hranicích se činnost pracoviště Czech POINT rozběhla od 2. ledna 2008. Služby poté byly soustředěny do jednoho místa - podatelny a informací v přízemí dvorany zámku. Výhodou systému je, že vyřízení výpisů trvá pouze několik minut.

Sazebník poplatků za vydávání ověřených výstupů:

za první stránku                                100,-
za další i započatou stránku                50,-
rejstříky trestů                                   100,-
bodové hodnocení řidiče                    80,-
autorizovaná konverze                        30,-/stránku
zprostředkovaná identifikace osob   200,-
zřízení datové schránky                 Zdarma

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies