logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Elektronická podatelna

Elektronická adresa podatelny: podatelna@mesto-hranice.cz

Pravidla pro doručování datových zpráv

Elektronická podatelna zajišťuje centrální příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly

 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
 • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
 • zda je elektronicky podepsáno - platný, uznávaný elektronický podpis (včetně kvalifikovaného certifikátu, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen)

Doručí (předá) tato podání příslušnému odboru systémem elektronické spisové služby k vyřízení.

Doručení zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Datové zprávy, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou e-mailovou komunikaci a jejich příjem podatelna nepotvrzuje.

Příjem datových zpráv na elektronickou adresu podatelny podatelna@mesto-hranice.cz je nepřetržitý, potvrzení o doručení datové zprávy je odesíláno v pracovní době MěÚ.
Součástí zprávy o potvrzení doručení elektronického podání je:

 • elektronická pečeť města Hranice
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy, přidělený systémem spisové služby – JID xxxxx/201X
 • stručný obsah podání

Identifikátor datové schránky

q8abr3t

Doručení každé datové zprávy do datové schránky města Hranice potvrzuje informační systém datových schránek

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu nebo pomocí datové schránky.

Podatelna přijímá datové zprávy v následujících formátech:

 • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
 • rastrový obrázek GIF, JPG, PNG, TIF s odpovídající příponou
 • video soubor ve formátu MPEG-1, MPEG–2, s příponou .MPG, MPEG
 • video soubor ve formátu WMV s příponou .WMV
 • audio soubor ve formátu MP2, MP3, WAV s odpovídající příponou
 • prostý  text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
 • Microsoft Word s příponou .DOC, DOCX
 • Microsoft Excel s příponou .XLS,  XLSX
 • Microsoft Power Point s příponou .PPT, PPS, PPTX

Maximální  přípustná velikost datové zprávy včetně přílohy je 20 MB.

Přílohy e-mailu mohou být komprimovány kompresí ZIP verze 2.0 bez zaheslování.

Přílohy jiných formátů nebude elektronická podatelna schopna zpracovat.
Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty.
V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

Postup při zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Na adresu odesílatele není zasíláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu

Na dokumenty, které jsou neúplné nebo poškozené, v analogové nebo digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem se nereaguje.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny

Vaše dotazy zasílejte na elektronickou adresu podatelna@mesto-hranice.cz
Seznam oprávněných zaměstnanců města - podatelny
Veronika Polcarová
Hana Pajdlová 

Certifikáty kořenové a podřízení certifikační autority jsou na URL: http://qca.postsignum.cz/www/authorities.php  

Kvalifikované certifikáty vydala Česká pošta a.s.

Osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

Adresa:

Městský úřad Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice
Tato adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných městu Hranice na technických nosičích.

Úřední hodiny podatelny – informace

(Pernštejnské nám. 1, přízemí zámku- kancelář č. 122)

Pondělí         7.00 – 17.00

Úterý            7.00 – 15.00

Středa          7.00 – 17.00

Čtvrtek         7.00 – 15.00

Pátek           7.00 – 13.30

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímá podatelna dokumenty v digitální podobě

Datové zprávy jsou přijímány na CD nebo DVD.  Maximální přípustná velikost datové zprávy je 25 MB.

Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně 

 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • Vyhláška 194/2009 Sb., o stanovení podrobnosti užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies