logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Školství

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje podmínky, za kterých se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

Předškolní vzdělávání (zápis)

Ředitelky mateřských škol stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Spádové obvody městkých mateřských škol jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Hranic č. 2/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice. Kompetence rozhodovat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je svěřena pouze ředitelce mateřské školy (a to i v případech, kdy počet přihlášených dětí přesáhne počet, které lze přijmout).

Základní vzdělávání (zápis)

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v období od 1. do 30 dubna kalendářního roku. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Hranic č. 3/2017 o školských obvodech spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice.

Jesle a mateřské školy

Jesle Pianko. Mateřské školy zřízené městem a mateřské školy soukromých zřizovatelů.

více... | Publikováno 21.7.2017

Základní školy

Základní školy zřízené městem Hranice a základní škola jiného zřizovatele.

více... | Publikováno 21.7.2017

Střední školy

Gymnázium Hranice, Soukromá střední odborná škola Hranice, Střední lesnická škola Hranice, Střední průmyslová škola Hranice, Střední zdravotnická škola Hranice,

více... | Publikováno 21.7.2017

Ostatní zařízení

Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže, Školní jídelna Tř. 1. máje

více... | Publikováno 15.9.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies