logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) obecně známé pod zkratkou „GDPR“. Město Hranice jako správce osobních údajů má povinnost informovat subjekty zpracovávaných osobních údajů o skutečnostech vztahujících se ke zpracování osobních údajů podle článků 13 a 14 GDPR.

více... | Publikováno 25.1.2023

Formuláře pro oblast GDPR

Informace o právech subjektu údajů , což jsou fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují. Informace, poskytované subjektům údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů a jeho odvolání, žádosti o výmaz osobních údajů.

více... | Publikováno 24.5.2018

Dotazníky GDPR

Přehled agend, v kterých Městský úřad Hranice zpracovává osobní údaje

více... | Publikováno 24.5.2018
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies