logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Dotazníky GDPR

Publikováno 24.5.2018

Přehled agend, v kterých Městský úřad Hranice zpracovává osobní údaje

Přílohy ke stažení

Tajemník - testování zaměstnanců na přítomnost nákazy COVID - 19 prostřednictvím antigenních center a vedení evidence provedených testů (240,02 KB)

FO - místní poplatky (225,75 KB)

FO - vedení účetnictví (225,63 KB)

IA - veřejnosprávní kontroly (225,08 KB)

IA - výkon interního auditu a vnitřní kontroly (224,95 KB)

Městská policie Hranice - kamerový systém (230,94 KB)

Městská policie Hranice - monitoring služebních vozidel MP pomocí GPS (222,86 KB)

Městská policie Hranice - radary a radarové měření (227,78 KB)

ORM - samospráva - uzavírání smluvních vztahů (224,57 KB)

ORM - územní plánování (225,06 KB)

OSM - pohřby bez příbuzných (225,62 KB)

OSM - správa majetku (226,08 KB)

OSÚŽPD - kotlíkové dotace (225,72 KB)

OSÚŽPD - lesní hospodářství (229,45 KB)

OSÚŽPD - myslivost (228,28 KB)

OSÚŽPD - ochrana ZPF (227,00 KB)

OSÚŽPD - ochrana přírody a krajiny (227,05 KB)

OSÚŽPD - ochrana zvířat proti týrání (226,50 KB)

OSÚŽPD - povodňový, varovný a hlásný systém (225,63 KB)

OSÚŽPD - rostlinolékařská péče (226,94 KB)

OSÚŽPD - rybářství (228,46 KB)

OSÚŽPD - veterinární péče (225,91 KB)

OSÚŽPD - vodoprávní úřad (226,66 KB)

OSÚŽPD - doprava taxi (227,01 KB)

OSÚŽPD - koordinovaná závazná stanoviska (226,99 KB)

OSÚŽPD - ochrana ovzduší (226,81 KB)

OSÚŽPD - odpadové hospodářství (226,80 KB)

OSÚŽPD - přestupkové řízení (228,86 KB)

OSÚŽPD - silniční hospodářství (226,57 KB)

OSÚŽPD - stavební úřad (226,02 KB)

OSV - agenda OSPOD (225,94 KB)

OSV - agenda Sociální práce (262,89 KB)

OSV - agenda OPATROVNICTVÍ (224,43 KB)

OŠKT - cena města (226,31 KB)

OŠKT - dotace na dítě v mateřských školách jiného zřizovatele (226,85 KB)

OŠKT - jmenování členů školských rad (224,93 KB)

OŠKT - Klub seniorů (223,33 KB)

OŠKT - konkurzy na obsazení místa ředitelů PO (228,37 KB)

OŠKT - personální agenda ředitelů PO - stanovení výše platu (225,95 KB)

OŠKT - plnění povinné školní docházky (225,56 KB)

OŠKT - předávání dárkových balíčků občanům nad 70 let a beseda se starostou města (225,62 KB)

OŠKT - vítání občánků (226,51 KB)

OŠKT - vedení kronik (223,70 KB)

OŠKT - sportovec roku (225,27 KB)

OŠKT - zlaté a diamantové svatby (226,15 KB)

OŠKT - státní památková péče (225,81 KB)

OVV - adresářová služba - active directory (223,42 KB)

OVV - autoškoly, odborná způsobilost k řízení motorových vozidel (226,58 KB)

OVV - bezpečnost a ochrana zdraví při práci (224,67 KB)

OVV - branná povinnost a obrana státu (226,37 KB)

OVV - cestovní doklady (227,01 KB)

OVV - Cestovní náhrady (224,58 KB)

OVV - czech point (225,51 KB)

OVV - evidence mobilních telefonních čísel (224,36 KB)

OVV - evidence obyvatel (227,21 KB)

OVV - evidence učitelů autoškol (224,22 KB)

OVV - informace o občanech (225,83 KB)

OVV - IT (225,02 KB)

OVV - krizové řízení (225,99 KB)

OVV - matriky (226,99 KB)

OVV - ochrana utajovaných informací (225,43 KB)

OVV - občanské průkazy (227,19 KB)

OVV - pokladna (223,58 KB)

OVV - požární ochrana (225,44 KB)

OVV - přestupky v dopravě (225,49 KB)

OVV - přestupky podle zákona o přestupcích (226,72 KB)

OVV - registr řidičů (224,99 KB)

OVV - registr vozidel (218,82 KB)

OVV - spisová služba (225,82 KB)

OVV - vidimace a legalizace (225,98 KB)

OVV - volební agenda (226,25 KB)

OVV - vydávání certifikátů - elektronických podpisů (224,99 KB)

OVV - ztráty a nálezy (224,26 KB)

SPOLEČNÉ AGENDY - poskytování dotací z rozpočtu města (221,97 KB)

SPOLEČNÉ AGENDY - veřejnosprávní kontrola u grantů a příspěvků (220,22 KB)

SPOLEČNÉ AGENDY - vyřizování petic a stížností (218,90 KB)

SPOLEČNÉ AGENDY - výkon řídící kontroly (220,67 KB)

SPOLEČNÉ AGENDY - zadávání a hodnocení zakázek malého rozsahu (218,84 KB)

TAJEMNÍK - oddělení personálně-organizační - sekretariát - evidence usnesení rady a zastupitelstva města (226,85 KB)

TAJEMNÍK - oddělení personálně-organizační - sekretariát - evidence členů zastupitelstva, členů komisí, výborů, předsedů osadních výborů, starostů, tajemníků obcí správního obvodu (226,57 KB)

TAJEMNÍK - oddělení personálně-organizační - sekretariát - evidence žádostí podle zákona č. 106 (226,17 KB)

TAJEMNÍK - oddělení personálně-organizační - vzdělávání úředníků dle zákona č. 312 (225,61 KB)

Tajemník - oddělení právní - vyvlastňovací řízení (224,67 KB)

TAJEMNÍK - oddělení právní - Vedení registru oznámení podle zákona o střetu zájmů (224,51 KB)

TAJEMNÍK - oddělení právní - interní auditoři kvality (223,27 KB)

TAJEMNÍK - oddělení právní - proces opatrovnictví (224,28 KB)

Tajemník - oddělení personálně-organizační - personální a mzdová agenda (228,14 KB)

Tajemník - oddělení právní - tvorba a kontrola smluv (226,24 KB)

Tajemník - oddělení právní - vymáhání pohledávek v samostatné působnosti (226,02 KB)

ŽÚ - zemědělská a živnostenská agenda (226,68 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies