logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Telefonní seznam

Odbor finanční

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Vladimír Zemek vedoucí odboru 581 828 370 vladimir.zemek@mesto-hranice.cz H452
Ing. Petra Birnbaumová zástupce vedoucího odboru, rozpočet města 581 828 371 petra.birnbaumova@mesto-hranice.cz H451
Hana Juráčková finanční referent 581 828 368 hana.jurackova@mesto-hranice.cz H454
Ludmila Křupalová finanční záležitosti 581 828 372 ludmila.krupalova@mesto-hranice.cz H450
Vlasta Lukášová účetní příjmy 581 828 377 vlasta.lukasova@mesto-hranice.cz H443
Ing. Jana Nehybová poplatky 581 828 374 jana.nehybova@mesto-hranice.cz H453
Ing. Zdeňka Pausová účetní 581 828 373 zdenka.pausova@mesto-hranice.cz H446
Jana Potíšková poplatky 581 828 378 jana.potiskova@mesto-hranice.cz H453
Libuše Průšová účetní výdaje 581 828 376 libuse.prusova@mesto-hranice.cz H456

Odbor obecní živnostenský úřad

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Marie Caletková vedoucí odboru 581 828 560 marie.caletkova@mesto-hranice.cz Z225
Kontrolní oddělení
Jiří Lukeš kontrola 581 828 565 jiri.lukes@mesto-hranice.cz Z120
Registrační oddělení
Jitka Honsová zástupce vedoucí odboru, registrace 581 828 561 jitka.honsova@mesto-hranice.cz Z222
Bc. Anna Káďová registrace 581 828 562 anna.kadova@mesto-hranice.cz Z223
Marcela Němcová registrace 581 828 563 marcela.nemcova@mesto-hranice.cz Z223

Odbor rozvoje města

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing.arch. Marek Kuchta vedoucí Odboru rozvoje města 581 828 210 marek.kuchta@mesto-hranice.cz H202
Oddělení investic
Ing. Dagmar Čabalová vedoucí oddělení 581 828 200 dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz H329
Vladimír Bezděk investiční technik 581 828 201 vladimir.bezdek@mesto-hranice.cz H330
Mojmír Dohnal investiční technik 581 828 231 mojmir.dohnal@mesto-hranice.cz H307
Jaroslav Strnad investiční technik 581 828 202 jaroslav.strnad@mesto-hranice.cz H330
Bc. Vlasta Zapatová investiční technik 581 828 232 vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz H330
Oddělení strategického rozvoje
Ing. Pavla Hynčicová koordinátor přípravy investičních akcí 581 828 203 pavla.hyncicova@mesto-hranice.cz H202
Bc. Alena Macháčková projektový manažer 733 760 497 alena.machackova@mesto-hranice.cz H455
Ing. Pavla Ondrová příprava investičních akcí 581 828 204 pavla.ondrova@mesto-hranice.cz H322
Ing. Michaela Syptáková projektová manažerka 581 828 375 michaela.syptakova@mesto-hranice.cz H455
Oddělení územního plánování
Ing. Pavla Maruštíková vedoucí oddělení, územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady - obce 581 828 392 pavla.marustikova@mesto-hranice.cz H327
Ing. Lenka Chmelová územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady - obce 581 828 391 lenka.chmelova@mesto-hranice.cz H327
Mgr. Gabriela Lesáková geografický informační systém, územně analytické podklady 581 828 394 gabriela.lesakova@mesto-hranice.cz H411
Pavel Žeravík územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady - město Hranice, obce 581 828 393 pavel.zeravik@mesto-hranice.cz H327

Odbor sociálních věcí

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Mgr. Karel Machyl vedoucí odboru 581 828 430 karel.machyl@mesto-hranice.cz P09
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Michaela Pešanová vedoucí oddělení OSPOD, zástupce vedoucího odboru 581 828 440 michaela.pesanova@mesto-hranice.cz P03
Bc. Lenka Alvado Blanco kurátorka pro děti a mládež 581 828 422 lenka.alvado@mesto-hranice.cz P03
Markéta Hlavičková, DiS. sociální pracovnice OSPOD 581 828 437 marketa.hlavickova@mesto-hranice.cz P05
Bc. Zlata Horká sociální pracovnice OSPOD 581 828 436 zlata.horka@mesto-hranice.cz P15
Mgr. Yveta Kudová sociální pracovnice OSPOD 581 828 439 yveta.kudova@mesto-hranice.cz P18
Bc. Jana Němcová sociální pracovnice NRP 581 828 444 jana.nemcova@mesto-hranice.cz P01
Mgr. Dagmar Nesvadbová, DiS. sociální pracovnice OSPOD, zástupce vedoucí oddělení OSPOD 581 828 441 dagmar.nesvadbova@mesto-hranice.cz P06
Mgr. Anna Růžičková, DiS. sociální pracovnice NRP 581 828 435 anna.ruzickova@mesto-hranice.cz P02
Mgr. Alena Večeřová sociální pracovnice OSPOD 581 828 438 alena.vecerova@mesto-hranice.cz P04
Bc. Jana Vejmolová sociální pracovnice OSPOD 581 828 420 jana.vejmolova@mesto-hranice.cz P16
Oddělení sociální práce
Lenka Kelarová sociální pracovnice - opatrovník 581 828 423 lenka.kelarova@mesto-hranice.cz P10
Mgr. Robert Sutorý terénní pracovník 581 828 445 robert.sutory@mesto-hranice.cz P08
Bc. Martina Škapová sociální pracovnice, soc. práce/kurátorka 581 828 428 martina.skapova@mesto-hranice.cz P11
Mgr. Lenka Turková sociální pracovnice 581 828 424 lenka.turkova@mesto-hranice.cz P12

Odbor správy majetku

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Radomír Bradáč vedoucí odboru 581 828 230 radomir.bradac@mesto-hranice.cz H301
Bc. Ludmila Bortlová zástupce vedoucího odboru, pozemky, nemovitosti 581 828 233 ludmila.bortlova@mesto-hranice.cz H307
Mgr. Kateřina Cyžová odpadové hospodářství, veřejná zeleň 581828239 katerina.cyzova@mesto-hranice.cz H316
Marie Hanzlíková správa domů 581 828 235 marie.hanzlikova@mesto-hranice.cz H313
Martina Križanová pozemky, nemovitosti, věcná břemena 581 828 234 martina.krizanova@mesto-hranice.cz H307
Pavel Slovák údržba veřejných komunikací, veřejná doprava 581 828 238 pavel.slovak@mesto-hranice.cz H316
Iveta Tomášková pohřebnictví, mobiliář, veřejné osvětlení, zábor veřejného prostranství 581 828 242 iveta.tomaskova@mesto-hranice.cz H316
Bc. Lenka Vitonská hospodářka 581 828 237 lenka.vitonska@mesto-hranice.cz H313
Šárka Zapletalová ekonom, byty 581 828 236 sarka.zapletalova@mesto-hranice.cz H302

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing.arch. Ladislav Patočka vedoucí odboru 581 828 380 ladislav.patocka@mesto-hranice.cz H425
Oddělení stavební úřad
Ing. Milena Hošťálková zástupce vedoucího odboru na úseku stavební úřad, vedoucí oddělení, stavby organizací, odstraňování staveb 581 828 385 milena.hostalkova@mesto-hranice.cz H405
Jiří Koukal zástupce vedoucí oddělení, územní řízení, reklamy, oplocení 581 828 382 jiri.koukal@mesto-hranice.cz H421
Romana Demišová stavby bytových domů, historické jádro, rekreační stavby 581 828 386 romana.demisova@mesto-hranice.cz H403
Mgr. Monika Králová rodinné domy, stavby na pozemcích rodinných domů 581 828 388 monika.kralova@mesto-hranice.cz H401
Roman Němec rodinné domy, stavby na pozemcích RD 581 828 387 roman.nemec@mesto-hranice.cz H404
Ilona Peperniková administrativa, archiv 581 828 381 ilona.pepernikova@mesto-hranice.cz H424
Ing. Naděžda Perůtková liniové stavby, přípojky 581 828 384 nadezda.perutkova@mesto-hranice.cz H404
Hana Plesníková administrativní a spisový pracovník 581 828 383 hana.plesnikova@mesto-hranice.cz H424
Oddělení životního prostředí
Ing. Táňa Drábková zástupce vedoucího odboru na úseku životního prostředí, vedoucí oddělení, ochrana zemědělského půdního fondu 581 828 347 tana.drabkova@mesto-hranice.cz H410
Bc. Pavla Straková lesní hospodářství, myslivost, lovecké lístky 581 828 348 pavla.strakova@mesto-hranice.cz H407
Ing. Pavla Gromanová ochrana přírody a krajiny, rybářství, rostlinolékařská péče 581 828 343 pavla.gromanova@mesto-hranice.cz H406
Bc. Zuzana Hiklová silniční hospodářství, dopravní stavby 581 828 344 zuzana.hiklova@mesto-hranice.cz H412
Ing. Jana Juhaňáková vodní hospodářství 581 828 341 jana.juhanakova@mesto-hranice.cz H408
Ing. Lenka Miková ochrana zvířat, vodní hospodářství, koordinovaná stanoviska, granty a dotace 581 828 349 lenka.mikova@mesto-hranice.cz H409
Ing. Bohumila Neuwirthová silniční hospodářství, dopravní úřad 581 828 345 bohumila.neuwirthova@mesto-hranice.cz H418
Ing. Michaela Pešová zástupce vedoucí oddělení, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství 581 828 350 michaela.pesova@mesto-hranice.cz H406
Jiří Škop vodní hospodářství, vodohospodářské stavby města 581 828 346 jiri.skop@mesto-hranice.cz H408

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Mgr. Vojtěch Bušina vedoucí odboru 581 828 110 vojtech.busina@mesto-hranice.cz H207
Jana Černá zástupce vedoucího odboru, ekonomika odboru a PO 581 828 115 jana.cerna@mesto-hranice.cz H207
Ing. Petr Bakovský mediální záležitosti 581 828 117 petr.bakovsky@mesto-hranice.cz H214
Ing. Petra Blaške rozpočet regionálního školství 581 828 116 petra.blaske@mesto-hranice.cz H214
Kateřina Šváčková tělovýchova, cestovní ruch a správa objektů příspěvkových organizací 581 828 112 katerina.svackova@mesto-hranice.cz H207
MgA. Jarmila Vrtalová kultura, obč. záležitosti, Klub seniorů, zahraniční spolupráce 581 828 114 jarmila.vrtalova@mesto-hranice.cz H207
Mgr. Petr Vystrčil státní památková péče 581 828 113 petr.vystrcil@mesto-hranice.cz H214

Odbor vnitřních věcí

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Petr Mynář vedoucí odboru 581 828 250 petr.mynar@mesto-hranice.cz H325
Oddělení dopravně správních agend
Bc. David Václavík vedoucí oddělení, přestupky nepojištěných vozidel, Autoškoly 581 828 517 david.vaclavik@mesto-hranice.cz Z106
Bc. Renáta Bartošová dopravní přestupky 581 828 524 renata.bartosova@mesto-hranice.cz Z102
Monika Cabáková přepisy vozidel 581 828 515 monika.cabakova@mesto-hranice.cz Z105
Lenka Gadasová administrativa 581 828 518 lenka.gadasova@mesto-hranice.cz Z106
Karel Hlavsa dopravní přestupky 581 828 522 karel.hlavsa@mesto-hranice.cz Z233
Mgr. Šárka Hubková řidičské průkazy 581 828 514 sarka.hubkova@mesto-hranice.cz Z105
Alexandra Kovářová administrativní a spisový pracovník 581 828 518 alexandra.kovarova@mesto-hranice.cz Z106
PhDr. Marek Lukeš dopravní přestupky 581 828 521 marek.lukes@mesto-hranice.cz Z232
Ing. Mária Ondřejová schvalování technické změny vozidel 581 828 519 maria.ondrejova@mesto-hranice.cz Z107
Julie Rajtarová řidičské průkazy 581 828 513 julie.rajtarova@mesto-hranice.cz Z105
Ing. Jiří Sedláček Schvalování a tech. změny vozidel 581 828 510 jiri.sedlacekml@mesto-hranice.cz Z107
Mgr. Jana Slivková dopravní přestupky 581 828 523 jana.slivkova@mesto-hranice.cz Z102
Gabriela Vyorálková přepisy vozidel 581 828 516 gabriela.vyoralkova@mesto-hranice.cz Z105
Oddělení informačních technologií
Ing. Jiří Leisser vedoucí oddělení IT 581 828 195 jiri.leisser@mesto-hranice.cz H434
Radomír Fojtů správce IT 581 828 199 radomir.fojtu@mesto-hranice.cz H434
Ing. Roman Hynčica správce IT 581 828 194 roman.hyncica@mesto-hranice.cz H440
Oddělení občansko-správních agend
Hana Kvačková vedoucí oddělení 581 828 552 hana.kvackova@mesto-hranice.cz Z219
Vladimíra Gajdošová cestovní doklady 581 828 554 vladimira.gajdosova@mesto-hranice.cz Z221
Bc. Nikola Hanáková evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady 581 828 551 nikola.hanakova@mesto-hranice.cz Z221
Jana Maťová ohlašovna 581 828 553 jana.matova@mesto-hranice.cz Z221
Jana Novosádová matrika oddací, ověřování opisů a podpisů 581 828 254 jana.novosadova@mesto-hranice.cz H119
Jaroslava Skácelová ověřování opisů a podpisů, matrika 581 828 256 jaroslava.skacelova@mesto-hranice.cz H119
Eva Takáčová občanské průkazy 581 828 555 eva.takacova@mesto-hranice.cz Z221
Oddělení provozní a správní
Ing. Dita Kaštovská přestupky 581 828 252 dita.kastovska@mesto-hranice.cz H315
Jana Koláčková Czech POINT, ztráty a nálezy, úřední deska, volby 581 828 264 jana.kolackova@mesto-hranice.cz H122
Martina Kopečková, DiS. Czech POINT, zprávy o pověsti, autoprovoz, volby 581 828 262 martina.kopeckova@mesto-hranice.cz H122
Zdeněk Mašlaň přestupky 581 828 251 zdenek.maslan@mesto-hranice.cz H314
Dušan Michálek krizové řízení, požární ochrana 581 828 257 dusan.michalek@mesto-hranice.cz H326
Hana Pajdlová spojovatelka, spisová služba 5818 28 259 hana.pajdlova@mesto-hranice.cz H326
Veronika Polcarová spisová služba 581 828 260 veronika.polcarova@mesto-hranice.cz H326
Vladimíra Valentová pokladna 581 828 258 vladimira.valentova@mesto-hranice.cz H323

Oddělení právní

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Mgr. Lucie Jandová vedoucí oddělení 581 828 193 lucie.jandova@mesto-hranice.cz H435
JUDr. Dana Hlavinková právník MěÚ a manažer kvality veřejné správy 581 828 190 dana.hlavinkova@mesto-hranice.cz H400
Mgr. Dagmar Chmelařová právník MěÚ, specializace Veřejná správa, vyvlastňování 581 828 340 dagmar.chmelarova@mesto-hranice.cz H414

Personálně-organizační

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Dana Grajcárová asistentka starosty 581 828 192 dana.grajcarova@mesto-hranice.cz H226
Alena Kadlecová asistentka tajemníka 581 828 198 alena.kadlecova@mesto-hranice.cz H226
Božena Lesáková personální 581 828 191 bozena.lesakova@mesto-hranice.cz H436

Interní audit

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Martin Roreček interní auditor 581 828 196 martin.rorecek@mesto-hranice.cz H458

Městská policie

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Bc. Miroslav Mann velitel MP 581 828 100 miroslav.mann@mesto-hranice.cz H118
Hynek Pitrun zástupce velitele MP 581 828 102 hynek.pitrun@mesto-hranice.cz H131
Hana Stupárková sekretariát, obecně prospěšné práce 581 828 103 hana.stuparkova@mesto-hranice.cz H118

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017