logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Telefonní seznam

Energetik

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Petr Pajdla energetik 581 828 130 H315

Odbor finanční

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Vladimír Zemek vedoucí odboru 581 828 370 H452
Ing. Petra Birnbaumová zástupce vedoucího odboru, rozpočet města 581 828 371 H451
Hana Juráčková finanční referent 581 828 368 H454
Zuzana Kudrfalcová vymáhání pohledávek 581 828 369 H450
Vlasta Lukášová účetní příjmy 581 828 377 H443
Ing. Zdeňka Pausová účetní 581 828 373 H446
Jana Potíšková poplatky 581 828 378 H453
Libuše Průšová účetní výdaje 581 828 376 H456
Ing. Pavla Smočková poplatky 581 828 374 H453
Dana Žeravíková finanční záležitosti 581 828 372 H450

Odbor kancelář starosty

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Bc. Alena Macháčková vedoucí odboru, projektová manažerka 733 760 497 H202
Mgr. Petra Grajcárová projektová manažerka 581 828 379 H455
Ing. Lenka Chlevišťanová personalistka 581 828 189 H436
Daniela Podolová asistentka tajemníka 581 828 198 H226
Zuzana Ryšková asistentka starosty 581 828 192 H226
Ing. Michaela Syptáková projektová manažerka 581 828 375 H455
Ing. Alena Šumšalová zástupce vedoucí odboru, personalistka 581 828 191 H436

Odbor majetkový a právní

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Mgr. Dagmar Chmelařová vedoucí odboru 581 828 230 H301
Bc. Ludmila Bortlová zástupce vedoucí odboru, pozemky, nemovitosti 581 828 233 H307
Martina Križanová pozemky, nemovitosti, věcná břemena 581 828 234 H307
Mgr. Adriana Machová právník MěÚ 581 828 246 H313
Ing. Bohumila Neuwirthová referent samosprávných činností, zábor veřejného prostranství 581 828 247 H400
Mgr. Kristina Onyščuková právník MěÚ 581 828 197 H313
Šárka Šubrtová ekonom, byty 581 828 236 H302
Iveta Tomášková správa a údržba budov 581 828 242 H303
Oddělení hospodářské
Bc. Lenka Vitonská hospodářka 581 828 237 H302
Oddělení správy a údržby města
Ing. Jiří Krumnikl vedoucí oddělení, odpadové hospodářství 581 828 245 H314
Dana Ličmanová veřejná zeleň 581 828 239 H316
Petra Oravová pohřebnictví, mobiliář, veřejné osvětlení 581 828 235 H316
Pavel Slovák údržba veřejných komunikací, veřejná doprava 581 828 238 H316

Odbor rozvoje a investic

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Bc. Vlasta Zapatová vedoucí odboru 581 828 200 H329
Vladimír Bezděk investiční technik 581 828 201 H322
Vladimíra Brázdová příprava investičních akcí 581 828 204 H322
Mojmír Dohnal investiční technik 581 828 231 H330
Mgr. Bc. Klára Nováková, DiS. metodik veřejných zakázek 581 828 396 H322
Ing. Martina Pantůčková příprava investičních akcí 581 828 203 H330
Ing. Magda Skácelová zástupce vedoucí odboru, investiční technik 581 828 202 H322

Odbor sociálních věcí

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Mgr. Michaela Pešanová vedoucí odboru 581 828 440 P09
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Dagmar Nesvadbová, DiS. vedoucí oddělení OSPOD 581 828 438 P15
Mgr. Lenka Alvado Blanco kurátorka pro děti a mládež 581 828 422 P19
Mgr. Radana Balko sociální pracovnice OSPOD 581 828 430 P20
Bc. Zlata Horká sociální pracovnice OSPOD 581 828 439 P03
Mgr. Lenka Christelová, DiS. sociální pracovnice OSPOD 581 828 441 P04
Mgr. Markéta Kranich Polová sociální pracovnice OSPOD 581 828 436 P6
Bc. Kateřina Macháčová sociální pracovnice OSPOD 581 828 426 P06
Bc. Veronika Matějíčná sociální pracovnice OSPOD 581 828 437 P05
Bc. Jana Němcová sociální pracovnice NRP 581 828 444 P01
Mgr. Anna Růžičková, DiS. sociální pracovnice NRP 581 828 435 P02
Bc. Jana Vejmolová sociální pracovnice OSPOD 581 828 420 P16
Oddělení sociální práce
Markéta Hlavičková, DiS. sociální pracovnice - kurátorka 581 828 428 P11
Mgr. Soňa Hümmerová sociální pracovnice 581 828 425 P12
Lenka Kelarová sociální pracovnice - opatrovník 581 828 423 P10
Mgr. Robert Sutorý terénní pracovník 581 828 445 P08
Mgr. Miluše Zlámalová veřejny opatrovník, administrativní pracovnice 581 828 424 P12

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Petr Skácel vedoucí odboru 581 828 380 H425
Oddělení stavební úřad
Romana Demišová vedoucí oddělení, stavby bytových domů, historické jádro, rekreační stavby 581 828 386 H403
Bc. Zuzana Hiklová dopravní stavby 581 828 344 H412
JUDr. Dana Hlavinková přestupky, parcelace, vyvlastnění 581 828 190 H421
Mgr. Monika Králová rodinné domy, stavby na pozemcích rodinných domů 581 828 388 H401
Iveta Mráčková nebytové stavby organizací, odstraňování staveb 581 828 385 H404
Ilona Peperniková administrativa, archiv 581 828 381 H424
Ing. Naděžda Perůtková liniové stavby, přípojky 581 828 384 H404
Hana Plesníková administrativní a spisový pracovník 581 828 383 H424
Daniel Schindler rodinné domy, stavby na pozemcích rodinných domů 581 828 387 H404
Bc. Martina Stupárková dopravní stavby a silniční správní úřad 581 828 345 H409
Ing. Eliška Trčková stavby vodních děl 581 828 341 H408
Oddělení územního plánování
Ing. Hana Kryšková územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady - obce 581 828 391 H327
Mgr. Gabriela Lesáková geografický informační systém, územně analytické podklady 581 828 394 H411
Ing. Pavla Maruštíková územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady - obce 581 828 392 H327
Ing. Renata Šťastná územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady 581 828 395 H327
Pavel Žeravík územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady - obce 581 828 393 H315
Oddělení životního prostředí
Ing. Táňa Drábková vedoucí oddělení, ochrana zemědělského půdního fondu 581 828 347 H410
Ing. Petra Bělíková ochrana ovzduší, odpadové hospodářství 581 828 350 H406
Ing. Markéta Doležalová Pátková vodní hospodářství, vodohospodářské stavby města 581 828 349 H418
Bc. Lucie Hasonová koordinovaná stanoviska, jednotná enviromentální stanoviska 581 828 351 H414
Bc. Iveta Honyšová lesní hospodářství, myslivost, lovecké lístky 581 828 348 H407
Ing. Simona Lukášová vodní hospodářství 581 828 346 H408
Bc. Michal Řepa silniční hospodářství, dopravní úřad 581 828 382 H409
Mgr. Hana Woldánová ochrana přírody a krajiny, rybářství, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat 581 828 343 H406

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Zuzana Foltýnová vedoucí odboru 581 828 110 H207
Jana Černá zástupce vedoucí odboru, ekonomika odboru a PO 581 828 115 H207
Ing. Petr Bakovský mediální záležitosti 581 828 117 H214
Ing. Petra Blaške rozpočet regionálního školství 581 828 116 H214
Mgr. Martina Cvešperová památková péče 581 828 113 H214
Bc. Michala Kuchyňková tělovýchova, cestovní ruch a správa objektů příspěvkových organizací 581 828 112 H207
MgA. Jarmila Vrtalová kultura, obč. záležitosti, Klub seniorů, zahraniční spolupráce 581 828 114 H207
Oddělení obecní živnostenský úřad
Marcela Němcová vedoucí oddělení, registrace 581 828 560 Z222
Bc. Lucie Hilscherová kontrola 581 828 564 Z225
Mgr. Klára Chlápková registrace 581 828 561 Z223
Mgr. Anna Káďová kontrola 581 828 563 Z225
Ing. Petra Polová registrace 581 828 562 Z223

Odbor vnitřních věcí

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Petr Mynář vedoucí odboru 581 828 250 H325
Oddělení dopravně správních agend
Bc. David Václavík vedoucí oddělení, zkušební komisař, SME 581 828 517 Z120
Monika Cabáková přepisy vozidel 581 828 515 Z105
Eva Holíková řidičské průkazy 581 828 514 Z105
Ing. Mária Kvasnicová schvalování a technické změny vozidel 581 828 519 Z107
Vít Panák zkušební komisař, technická způsobilost vozidel 581 828 510 Z107
Bc. Julie Rajtarová řidičské průkazy 581 828 513 Z105
Gabriela Vyorálková registr vozidel 581 828 518 Z106
Kateřina Weidnerová přepisy vozidel 581 828 516 Z105
Oddělení dopravních přestupků
PhDr. Marek Lukeš vedoucí oddělení, dopravní přestupky 581 828 521 Z232
Bc. Šárka Baculíková dopravní přestupky 581 828 531 Z102
Mgr. Šárka Hubková dopravní přestupky 581 828 525 Z103
Lenka Chytilová administrativa v dopravě 581 828 530 Z120
Ing. Gabriela Klvaňová dopravní přestupky 581 828 529 Z119
Mgr. Petra Mikšíková dopravní přestupky 581 828 528 Z119
Bc. Václava Négyesi, DiS. dopravní přestupky 581 828 532 Z119
Bc. Olga Němcová dopravní přestupky 581 828 523 Z119
Mgr. Jana Slivková dopravní přestupky 581 828 522 Z233
Mgr. Adéla Voldánová dopravní přestupky 581 828 524 Z102
Bc. Markéta Žaganová dopravní přestupky 581 828 526 Z103
Monika Žaganová administrativa v dopravě 581 828 527 Z120
Oddělení informačních technologií
Ing. Jiří Leisser vedoucí oddělení IT 581 828 195 H440
Radomír Fojtů správce IT 581 828 199 H434
Ing. Roman Hynčica správce IT 581 828 194 H434
Oddělení občansko-správních agend
Bc. Hana Burianová vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru, rušení trvalých pobytů 581 828 551 Z220
Mgr. Michala Blahová evidence obyvatel 581 828 552 Z220
Vladimíra Gajdošová cestovní doklady 581 828 554 Z221
Jana Maťová ohlašovna trvalých pobytů 581 828 553 Z221
Jana Novosádová matrika oddací, ověřování opisů a podpisů 581 828 254 H119
Jaroslava Skácelová ověřování opisů a podpisů, matrika 581 828 256 H119
Eva Takáčová občanské průkazy 581 828 555 Z221
Oddělení provozní a správní
Ing. Dita Kaštovská přestupky 581 828 252 H121
Věra Klvaňová Czech POINT, ztráty a nálezy, úřední deska, volby 581 828 264 H122
Zdeněk Mašlaň přestupky 581 828 251 H120
Dušan Michálek krizové řízení, požární ochrana 581 828 257 H324
Hana Pajdlová spojovatelka, spisová služba 581 828 259 H326
Veronika Polcarová spisová služba 581 828 260 H326
Vladimíra Valentová pokladna 581 828 258 H323
Petra Vinklerová Czech POINT, volby, úřední deska, ztráty a nálezy 581 828 262 H122

Interní audit

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Ing. Martin Roreček interní auditor, pověřenec pro ochranu osobních údajů 581 828 196 H458

Městská policie

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Číslo kanceláře
Bc. Miroslav Mann ředitel MP 581 828 100 H118
Hynek Pitrun zástupce velitele MP 581 828 102 H131
Hana Stupárková sekretariát, obecně prospěšné práce 581 828 103 H118
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies