logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Provozní doba MěÚ

Městský úřad Hranice je na základě vládního nařízení otevřen. K minimalizaci nebezpečí nákazy preferujte prosím elektronickou a telefonickou komunikaci před osobní návštěvou.

Koordinátor v budově Zámecká 118 zajistí, aby zde nedošlo k přílišnému nahromadění občanů. Pokud přijde příliš mnoho lidí najednou, domluví s nimi vhodný termín jejich návštěvy úřadu. Příchozím bude bezdotykovým teploměrem měřena teplota.

V nezbytných případech se lze na úřad objednat prostřednictvím internetového rezervačního systému nebo telefonicky. Rezervační systém systém se týká správních agend, (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, a ověřování opisů a podpisů a matriční agendy) a dopravně správních agend (registry vozidel a řidičů).

Pokud je to možné, vždy preferujte prosím elektronickou a telefonickou komunikaci před osobní návštěvou. Pokud je Vaše návštěva úřadu nutná, dodržujte bezpečnostní odstupy, roušky, dezinfekci rukou.

Žádáme občany a zástupce podnikatelských subjektů, aby i nadále v maximální míře využívali distanční formu konzultací s úředníky (telefon, e-mail; kontakty viz: https://www.mesto-hranice.cz/kontakty). Pokud nezbytně potřebujete osobní konzultaci, prosím dohodněte si s příslušným úředníkem, telefonicky či e-mailem, konkrétní den a hodinu návštěvy, abyste měli jistotu, že dotyčného pracovníka zastihnete. 

Platby provádějte převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou typu „A“. V případě provedení nutné platby na pokladně MěÚ se upřednostňuje bezhotovostní platba kartou před platbou v hotovosti.

Úřední hodiny - hodiny pro veřejnost (v úterý, čtvrtek a pátek pouze po předchozí domluvě) 

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 – 17:00
úterý 8:00 - 11:30 12:30 – 14:30
středa 8:00 - 11:30 12:30 – 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 – 14:30
pátek 8:00 - 11:30 12:30 – 13:30

Upřesnění hodin pro veřejnost - agendy správní, evidence obyvatel,občanské průkazy,cestovní dokladydopravně správní  a ověřování podpisů

Agendy správní (evidence obyvatel,občanské průkazy,cestovní doklady), agendy dopravně správní (registry vozidel a řidičů)– Zámecká 118 a Ověřování opisů a podpisů, matrika – Pernštejnské nám. 1.

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 – 17:00
úterý* 8:00 - 11:30 12:30 – 14:30
středa 8:00 - 11:30 12:30 – 17:00
čtvrtek* 8:00 - 11:30 12:30 – 14:30
pátek * 8:00 - 11:00  - - - - - - - -

* V úterý, čtvrtek, pátek jsou tyto agendy otevřeny pro veřejnost pouze po předchozí rezervaci termínu rezervačním systému MěÚ Hranice (objednávky přes internet)

Podatelna– informace (Pernštejnské nám. 1, přízemí zámku)

pondělí 7:00 - 11:30  12:30 - 17:00
úterý 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
středa 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
pátek 7:00 - 11:30 12:30 - 13:30

Pokladna - Pernštejnské nám. 1

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 – 17:00
úterý    
středa 8:00 - 11:30 12:30 – 17:00
čtvrtek    
pátek    

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021