logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ochrana osobních údajů

Publikováno 22.11.2017

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad se připravuje na změny v oblasti ochrany osobních údajů

Za pár týdnů, od 25. května začnou platit nová pravidla pro ochranu osobních údajů. Jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - dále jen „Obecné nařízení“, označované jako GDPR. Přestane platit stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a vše bude tedy spadat pod Obecné nařízení. Na národní úrovni má být přijat nový zákon o zpracování osobních údajů. Důvodem pro přijetí Obecného nařízení bylo posílení ochrany osobních údajů. Na druhé straně přináší Obecné nařízení pro správce údajů (Město Hranice) několik nových povinností.

Městský úřad v Hranicích se problematikou Obecného nařízení začal zabývat zhruba od září 2017. Prvním krokem bylo jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Martin Roreček. Je to jedna z povinností, kterou ukládá Obecné nařízení a která se vztahuje na všechny obce a města.

Druhým, nejdůležitějším krokem, bylo zmapování všech agend úřadu, ve kterých se osobní údaje zpracovávají. A nejedná se jen o osobní údaje zaměstnanců, ale také občanů Hranic, volených členů orgánů města, i dalších osob, které projednávají své záležitosti. Výstupem je seznam agend každého odboru, kde se zpracovávají příslušné osobní údaje a které budou sloužit jako podklad pro záznamy o činnostech, jejichž vedení ukládá Obecné nařízení.

Při vyřizování svých záležitostí se nemusí občané ničeho obávat, protože se pro ně nic zásadního nemění. Pouze v některých agendách dojde k úpravě jejich souhlasů se zpracováním osobních údajů, tak aby odpovídaly Obecnému nařízení. Ale drtivá většina agend, ve kterých se zpracovávají osobní údaje, se řídí příslušnými zákony, a tudíž se neopírá o souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Dále dojde k úpravě smluv s firmami, se kterými má město podepsané smlouvy a které se dotýkají osobních údajů. Je třeba nově vymezit především podmínky zpracování a přiměřeného zabezpečení ochrany osobních údajů tak, aby byly smlouvy v souladu s Obecným nařízením. 

Dále probíhá aktualizace a úpravy vnitřních předpisů, které se dotýkají ochrany osobních údajů např. v oblasti zabezpečení informačních systémů. Zpracovali jsme i několik formulářů pro veřejnost, abychom občanům ulehčili vyřizování svých záležitostí v této oblasti.

Další povinnosti nebudou na první pohled pro veřejnost patrné, přesto je musí město plnit. Tyto povinnosti pak bude zkoumat Úřad pro ochranu osobních údajů při případné kontrole.

Město Hranice se bude snažit veřejnost o této oblasti, co nejlépe informovat. Veškeré informace budou průběžně zveřejňované na webu města a na úřední desce. Jelikož se jedná o novou evropskou legislativu, ani nadřízené orgány zatím nemají v některých věcech zcela jasno. Proto budeme sledovat aktuální stav této problematiky, abychom na změny mohli operativně reagovat.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021