logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územně-analytické podklady

Územně analytické podklady ORP Hranice 2016 - 4. aktualizace

Informace o technické infrastruktuře dle §166 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na adrese: http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/.

více... | Publikováno 14.8.2017

Projednání Územně-analytických podkladů 2016

Návrh územně analytických podkladů se projednává s obcemi v příslušném ORP v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

více... | Publikováno 14.8.2017

Územně analytické podklady ORP Hranice 2014 - 3. aktualizace

Informace o technické infrastruktuře dle §166 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na adrese: http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/.

více... | Publikováno 14.8.2017

Projednání Územně-analytických podkladů 2014

Návrh územně analytických podkladů se projednává s obcemi v příslušném ORP v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

více... | Publikováno 14.8.2017

Územně - analytické podklady ORP Hranice 2012

více... | Publikováno 14.8.2017

Územně - analytické podklady ORP Hranice 2010

více... | Publikováno 14.8.2017

Územně - analytické podklady ORP Hranice 2008

více... | Publikováno 14.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019