logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Hranic

Projednávaný územní plán

Hranice – Zpráva o uplatňování Územního plánu Hranic za rok 2016-2020. Upravený návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Hranic na základě projednání v zastupitelstvu města 24. 6. 2021

více... | Publikováno 11.8.2021

Hranice - platný územní plán

Územní plán Hranic - úplné znění po Změně č. 2, č. 3 a č. 1. V souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona pořizovatel – Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, zajistil vyhotovení dokumentace Územní plán Hranic – úplné znění po změně č. 2, č. 3 a č.1

více... | Publikováno 6.5.2020

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021