logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Hranic

Zpráva o uplatňování ÚP Hranic za období 2016-2020

Zprávu o uplatňování Územního plánu Hranic za období 2016-2020 schválilo Zastupitelstvo města Hranic usnesením č. 601/2021 – ZM 27 ze dne 25. 11. 2021. Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst. 3 stavebního zákona.

více... | Publikováno 19.1.2022

Hranice - platný územní plán

Územní plán Hranic byl vydán usnesením č. 270/2016 – ZM 13 ze dne 28. 4. 2016, opatření obecné povahy pod č. j. OSUZPD/5666/16 (účinnost 18. 5. 2016), Změna č. 2 usnesením č. 50/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12. 2018, opatření obecné povahy č. j. ORM/11489/19 (účinnost 2. 4.2019). Změna č. 3 byla vydána usnesením č. 205/2019 – ZM 9 ze dne 17.10.2019, opatřením obecné povahy č.j. ORM/38227/19-20 (účinnost 28.11.2019). Změna č.1 byla vydána usnesením č. 306/2020 – ZM 14 ze dne 23.4.2020, opatřením obecné povahy č.j. ORM/19686/19-1-23 (účinnost 21.5.2020). Změna č. 4 byla vydána usnesením č. 587/2021-ZM 26 ze dne 21.10.2021, opatřením obecné povahy č.j. ORM/17073/21-30 (účinnost 19.3.2022) . Změna č. 6 byla vydána usnesením č. 588/2021-ZM 26 ze dne 21.10.2021, opatřením obecné povahy č.j: ORM/19136/21-19 (účinnost 19.3.2022 )

více... | Publikováno 6.5.2020
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies