logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Změna č. 2 Územního plánu Hranic

Publikováno 13.3.2019

Zastupitelstvo města Hranic usnesením č. 50/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 vydalo „Změnu č. 2 územního plánu Hranic“, opatření obecné povahy č.j. ORM/11489/19. Změna č. 2 územního plánu Hranic nabyla účinnosti 2.4..2019.

Do Změny č. 2 územního plánu Hranic lze nahlížet na Městském úřadu města Hranic, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad a na odboru rozvoje města, oddělení územního plánování. Do dokladové části o pořizování Změny č. 2 územního plánu Hranic lze nahlížet na Městském úřadu města Hranic, odboru rozvoje města, oddělení územního plánování.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019