logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Hranic

Publikováno 11.8.2021

Územní plán Hranic byl vydán usnesením č. 270/2016 – ZM 13 ze dne 28. 4. 2016, opatření obecné povahy pod č. j. OSUZPD/5666/16 (účinnost 18. 5. 2016). Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci pod č. j. 63 A 1/2022-98 ze dne 31.5.2022, byl zrušen územní plán města Hranice v jeho textové i grafické části v rozsahu vymezujícím plochu P115 na pozemku parc. č. 1797/1 v k. ú. Drahotuše, obec Hranice, a to ke dni 11.10.2021.
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies