logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úplná aktualizace územně analytických podkladů 2020

Publikováno 21.12.2020

Stavební zákon ukládá obcím s rozšířenou působností pořídit, vést a aktualizovat územně analytické podklady (ÚAP) ve svém území. Aktualizace ÚAP probíhají průběžně a jednou za čtyři roky probíhá jejich úplná aktualizace.

Úplná aktualizace spočívá v obnovení databáze údajů od poskytovatelů, jimiž jsou vlastníci dopravní a technické infrastruktury, orgány veřejné správy a jimi zřízené organizace a jednotlivé obce. Z těchto údajů budou aktualizovány podklady o stavu a vývoji území, jeho hodnoty, limity jeho využití, záměry v území a budou označeny problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích obcí. Na základě nově zjištěných skutečností bude přepracována textová i grafická část ÚAP.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies