logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Další instituce

Publikováno 17.10.2017

Další instituce, poskytující pomoc a podporu podnikatelským subjektům, užitečné odkazy.

Česká agentura pro podporu obchodu / CzechTrade

Hlavním posláním agentury CzechTrade je zvýšit exportní výkonnost a konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích prostřednictvím širokého spektra poskytovaných služeb a informací.

Agentura nabízí:

 • informace o teritoriích
 • informace o produktech na zahraničních trzích
 • služby expertů v zahraničí
 • informace o obchodních příležitostech, zahr. tendrech, projektech a veřejných zakázkách
 • informace o zahraničním obchodě ČR
 • informace o české a světové ekonomice
 • pořádání seminářů a worshopů atd.

Czech Trade - Česká agentura na podporu obchodu
Sídlo: Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel: 224 907 500
fax: 224 907 503
E-mail: info@czechtrade.cz 
http:// http://www.czechtrade.cz/

Česká exportní banka, a.s.

Posláním České exportní banky je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné.

Česká exportní banka, a.s.
Vodičková 34
111 21 Praha 1
tel: 222 843 111
E-mail: ceb@ceb.cz 
http://www.ceb.cz/

Exportní a garanční pojišťovací společnost, a.s.

EGAP je úvěrovou pojišťovnou se zaměřením na pojišťování úvěrových rizik spojených s vývozem zboží a služeb z ČR, která poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu velikosti, právní formy a rozsahu vývozu přihlašovaného k pojištění s návaznou možností pojištění i tuzemských pohledávek.

EGAP nabízí například pojištění vývozních úvěrů proti teritoriálním rizikům - pojištění proti krátkodobým politickým rizikům, pojištění středně a dlouhodobých dodavatelských vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům, pojištění potvrzeného akreditivu, pojištění investic českých právnických osob v zahraničí, pojištění exportních bankovních záruk, atd. 
pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům - pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti komerčním rizikům, pojištění krátkodobých tuzemských pohledávek proti komerčním rizikům 
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 34/701
111 21 Praha 1
tel: 222 841 111
fax: 222 844 001
E-mail: info@egap.cz  
http:// http://www.egap.cz/

Okresní hospodářská komora Přerov

Prostřednictvím 5 regionálních míst fungujících v rámci celého Olomouckého kraje nabízí:

 • informační servis, všeobecné informace o regionu
 • pomoc s vyplňováním žádostí o dotace
 • informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu
 • informace z oblasti legislativy ČR a EU
 • informace o programech podpory malého a středního podnikání v ČR
 • vzdělávací programy
 • poradenství - obecné, zprostředkování pro poradenství specializované, právní, ekonomické, organizační informace k EU
 • nabídky a poptávky v ČR a v zahraničí
 • databáze poradců na předkládání projektů

Kontakt:

Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov (vchod z ulice Denisova)
581 210 205
hkprerov@hkprerov.cz 
Číslo datové schránky: gabacp7
http://www.hkprerov.cz

Regionalní agentura pro rozvoj Střední Moravy

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSM) byla založena počátkem roku 1996 na základě potřeby řešení regionálních problémů a koordinování strategií rozvoje regionu. Jejími zakladateli jsou Sdružení obcí střední Moravy (SOSM) a město Olomouc.

Hlavní rolí RARSM je propracovávat strategie komplexního rozvoje regionu, koordinovat jejich realizaci a podporovat řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí.

Mezi hlavní činnosti RARSM patří:

 • příprava regionu střední Moravy pro vstup do Evropské unie
 • poradenský servis pro města a obce regionu střední Moravy
 • pomoc podnikatelským subjektům
 • podnikatelské záměry, přístup k financím, vzdělávání v oblasti managementu
 • pořádání obchodních misí vnitřních a vnějších: rozšiřování tržních příležitostí pro podnikatele, prezentace společností na obchodních veletrzích a výstavách, pomoc s přístupem k financím

Kontakt:

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy
Horní nám. 5
772 00 Olomouc
tel: 585 228 698
fax: 585 228 581
E-mail: rarsm@rarsm.cz 
http://www.rarsm.cz/ 

MAS Hranicko z. s.

MAS Hranicko z. s. je organizací typu "místní akční skupina" (MAS), která působí na území správního obvodu ORP Hranice. Hlavní činností  je realizace dotačních programů, mimo jiné i pro podnikatele z celého regionu Hranicko. MAS podporuje každého, kdo má zajímavý nápad a chuť jej připravit a realizovat v podobě projektu financovatelného evropských dotačních programů. Rozvojovými prioritami regionu Hranicko je pro MAS podpora podnikání, zemědělství a cestovního ruchu, s využitím vlastních zdrojů z území, ale i podpory finančních prostředků z Evropské unie a z národních dotačních a grantových programů.

 Kontakt:

MAS Hranicko z. s.
Tř. 1. máje 328
753 01 Hranice
Tel: 773 583 020
E-mail: mas@regionhranicko.cz
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko

Další důležitá informační místa s působností v celé ČR

Agrární komora ČR (http://www.agrocr.cz/)

Česká leasingová a finanční asociace (http://www.clfa.cz/)

Česká marketingová společnost (http://www.cms-cma.cz/)

Hospodářská komora ČR (http://www.hkcr.cz/)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/)

Národní vzdělávací fond (http://www.nvf.cz/)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/)

Oficiální portál pro podnikání a export (http://www.businessinfo.cz/)


 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies