logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Další instituce

Publikováno 17.10.2017

Další instituce, poskytující pomoc a podporu podnikatelským subjektům, užitečné odkazy.

Česká agentura pro podporu obchodu / CzechTrade

Hlavním posláním agentury CzechTrade je zvýšit exportní výkonnost a konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích prostřednictvím širokého spektra poskytovaných služeb a informací.

Agentura nabízí:

 • informace o teritoriích
 • informace o produktech na zahraničních trzích
 • služby expertů v zahraničí
 • informace o obchodních příležitostech, zahr. tendrech, projektech a veřejných zakázkách
 • informace o zahraničním obchodě ČR
 • informace o české a světové ekonomice
 • pořádání seminářů a worshopů atd.

Czech Trade - Česká agentura na podporu obchodu
Sídlo: Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel: 224 907 500
fax: 224 907 503
E-mail: info@czechtrade.cz 
http:// http://www.czechtrade.cz/

Česká exportní banka, a.s.

Posláním České exportní banky je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné.

Česká exportní banka, a.s.
Vodičková 34
111 21 Praha 1
tel: 222 843 111
E-mail: ceb@ceb.cz 
http://www.ceb.cz/

Exportní a garanční pojišťovací společnost, a.s.

EGAP je úvěrovou pojišťovnou se zaměřením na pojišťování úvěrových rizik spojených s vývozem zboží a služeb z ČR, která poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu velikosti, právní formy a rozsahu vývozu přihlašovaného k pojištění s návaznou možností pojištění i tuzemských pohledávek.

EGAP nabízí například pojištění vývozních úvěrů proti teritoriálním rizikům - pojištění proti krátkodobým politickým rizikům, pojištění středně a dlouhodobých dodavatelských vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům, pojištění potvrzeného akreditivu, pojištění investic českých právnických osob v zahraničí, pojištění exportních bankovních záruk, atd. 
pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům - pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti komerčním rizikům, pojištění krátkodobých tuzemských pohledávek proti komerčním rizikům 
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 34/701
111 21 Praha 1
tel: 222 841 111
fax: 222 844 001
E-mail: info@egap.cz  
http:// http://www.egap.cz/

Okresní hospodářská komora Přerov

Prostřednictvím 5 regionálních míst fungujících v rámci celého Olomouckého kraje nabízí:

 • informační servis, všeobecné informace o regionu
 • pomoc s vyplňováním žádostí o dotace
 • informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu
 • informace z oblasti legislativy ČR a EU
 • informace o programech podpory malého a středního podnikání v ČR
 • vzdělávací programy
 • poradenství - obecné, zprostředkování pro poradenství specializované, právní, ekonomické, organizační informace k EU
 • nabídky a poptávky v ČR a v zahraničí
 • databáze poradců na předkládání projektů

Kontakt:

Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov (vchod z ulice Denisova)
581 210 205
hkprerov@hkprerov.cz 
Číslo datové schránky: gabacp7
http://www.hkprerov.cz

Regionalní agentura pro rozvoj Střední Moravy

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSM) byla založena počátkem roku 1996 na základě potřeby řešení regionálních problémů a koordinování strategií rozvoje regionu. Jejími zakladateli jsou Sdružení obcí střední Moravy (SOSM) a město Olomouc.

Hlavní rolí RARSM je propracovávat strategie komplexního rozvoje regionu, koordinovat jejich realizaci a podporovat řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí.

Mezi hlavní činnosti RARSM patří:

 • příprava regionu střední Moravy pro vstup do Evropské unie
 • poradenský servis pro města a obce regionu střední Moravy
 • pomoc podnikatelským subjektům
 • podnikatelské záměry, přístup k financím, vzdělávání v oblasti managementu
 • pořádání obchodních misí vnitřních a vnějších: rozšiřování tržních příležitostí pro podnikatele, prezentace společností na obchodních veletrzích a výstavách, pomoc s přístupem k financím

Kontakt:

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy
Horní nám. 5
772 00 Olomouc
tel: 585 228 698
fax: 585 228 581
E-mail: rarsm@rarsm.cz 
http://www.rarsm.cz/ 

Hranická rozvojová agentura

Hranická rozvojová agentura je zájmovým sdružením právnických osob založeným za účelem poskytování služeb při přípravě a realizaci projektů. Cílem aktivit je vytvoření stabilního servisu všem, kteří mají zajímavý nápad a chuť jej připravit do podoby projektu financovatelného z tuzemských nebo evropských dotačních programů. Agentura také zajišťuje funkci destinačního managementu rozvoje cestovního ruchu a nabízí podnikatelům a dalším organizacím spolupráci při rozvíjení turistické nabídky na Hranicku.

Kontakt:

Hranická rozvojová agentura, z.s.
Tř. 1. máje 2063
753 01 Hranice
tel: 733 137 754
fax: 581 626 202
E-mail: agentura@hranickarozvojova.cz
http://www.hranickarozvojova.cz/  

Regionální odkazy

http://www.regionhranicko.cz/,

http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/databaze-nevyuzitych-prostor

Další důležitá informační místa s působností v celé ČR

Agrární komora ČR (http://www.agrocr.cz/)

Česká leasingová a finanční asociace (http://www.clfa.cz/)

Česká marketingová společnost (http://www.cms-cma.cz/)

Hospodářská komora ČR (http://www.hkcr.cz/)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/)

Národní vzdělávací fond (http://www.nvf.cz/)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/)

Oficiální portál pro podnikání a export (http://www.businessinfo.cz/)


 

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019