logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hlasování o návrzích do participativního rozpočtu letos odpadá

Publikováno 30.10.2023

Letos nebude probíhat hlasování návrzích do participativního rozpočtu. Z pěti podaných návrhů by totiž do hlasování byly zařazeny pouze dva a oba se finančně vejdou do vyčleněné částky 1,5 milionu korun, takže se město rozhodlo, že zrealizuje oba. Internetové hlasování se tak stalo nadbytečným. Město tak nakoupí tři kusy odstředivek na plavky na Plovárnu Hranice. Dalším návrhem, který podpoří bude nákup dvou stolů na stolní tenis a lehátek opět na hranickou Plovárnu.

Ze tří zbývajících návrhů byly dva, které se týkaly úpravy nástupu a výstupu do MHD a opravy chodníků v ulici Husitská a Kollárova nekompletní a nebyly doplněny ani po vyzvání navrhovatelů. Poslední návrh na vybudování pláže na Pískáči není v rozporu s dlouhodobými záměry města celou tuto lokalitu upravit, revitalizovat a udělat ji tak návštěvnicky zajímavější. Proto zde chceme v příštím roce vybudovat cyklostezku. Komplexní úprava tohoto prostoru by měla následovat v dalších letech, na základě zpracovaného projektu. Město se zároveň bude snažit o získání dotací na tuto akci. Návrh na pláž u Pískáče tedy míří správným směrem, v principu se shoduje se záměry města, nemůže však být v příštím roce v rámci participativního rozpočtu realizován. Proto by nebyl zařazen do případného internetového hlasování.

Na Plovárně se uskutečnil již první návrh participativního rozpočtu - hřiště na plážový volejbal.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies